فایل ورد (word) رفع اختلاف در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از سيستمهاي رودخانه - مخزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رفع اختلاف در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از سيستمهاي رودخانه - مخزن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رفع اختلاف در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از سيستمهاي رودخانه - مخزن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رفع اختلاف در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از سيستمهاي رودخانه - مخزن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رفع اختلاف در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از سيستمهاي رودخانه - مخزن :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس مديريت منابع آب

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با توجه به وجود تصمیمگیرندگان و استفاده کنندگان متعدد با اهداف و مطلوبیتهای متفاوت در مسأله بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه - مخزن، کاربرد مدلهای رفع اختلاف در تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله با تلفیق مدلهای شبیه سازی کمی و کیفی سیستم رودخانه - مخزن و یک مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، قوانین بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه - مخزن تدوین میگردد. جهت در نظر گرفتن اختلافها و مطلوبیتهای مربوط به تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از سیستم، با استفاده از تئوری چانه زنی Nash از تابع حاصل ضربی Nash به عنوان تابع هدف مدل استفاده شده است. توابع مطلوبیت در نظر گرفته شده در مدل شامل قابلیت اطمینان تأمین نیازهای آبی پاییندست، حجم ذخیره مخزن، کیفیت آب در نقاط کنترل در رودخانه پاییندست و همچنین راندمان تصفیه یا کاهش بار آلودگی منابع آلاینده رودخانه میباشند. مدل شبیه سازی کیفی توسعه داده شده میتواند در داخل فرآیند بهینه سازی، وضعیت لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن و همچنین کیفیت آب در رودخانه پاییندست را با توجه به فرآیند برداشت انتخابی از دریچه های مخزن بدست دهد. این مدل برای تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از سیستم رودخانه - مخزن قمرود ( 15 خرداد) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده کارایی مناسب مدل در تأمین نیازها و بهبود کیفیت آب در سیستم است

لینک کمکی