فایل ورد (word) بررسي مقايسه تاثير آموزش ايمني و بهداشت کار به دو روش جاري و پويايي در ارتقاء سطح دانش و نگرش کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان - 1381

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي مقايسه تاثير آموزش ايمني و بهداشت کار به دو روش جاري و پويايي در ارتقاء سطح دانش و نگرش کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان - 1381 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي مقايسه تاثير آموزش ايمني و بهداشت کار به دو روش جاري و پويايي در ارتقاء سطح دانش و نگرش کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان - 1381  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي مقايسه تاثير آموزش ايمني و بهداشت کار به دو روش جاري و پويايي در ارتقاء سطح دانش و نگرش کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان - 1381،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي مقايسه تاثير آموزش ايمني و بهداشت کار به دو روش جاري و پويايي در ارتقاء سطح دانش و نگرش کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان - 1381 :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

آموزش ایمنی و بهداشت کار یک فاکتور موثر در پیشگیری وکاهش حوادث و بیماریهای ناشی از کار در واحدهای تولیدی و از جمله معادن بوده و از طرف دیگر روشهای متنوع آموزشی تاثیرات متفاوتی را در فراگیران خواهد داشت.
هدف از این تحقیق مقایسه تاثیرگذاری دور روش آموزش جاری (سنتی) و پویایی بر روی حیطه های یادگیری دانش و نگرش درکارگران معادن شرق شهرستان اصفهان می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بوده که در آن کارگران معادن به تعداد 210 نفر به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم و یک گروه تحت اموزش به روش جاری (سنتی) و گروه دوم تحت آموزش به روش پویایی قرار گرفتند و در شروع و پایان هر کلاس آموزش دانش و نگرش آنها مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گرفته و نتایج به هم مقایسه شدند.
در روش جاری (سنتی) آموزش بدون توجه به نیازهای محسوس فراگیران، عوامل ارتباطی و حیطه های یادگیری اجراء گردید و در روش پویایی با هدف افزایش کارآیی و به حداکثر رساندن بازدهی آموزشها بر اساس پاسخگویی به نیازها و انتظارات فراگیران، ابتدا نیازهای آموزشی فراگیران تعیین با اولویت بندی نیازها به محسوس و غیر محسوس نسبت به تعیین موارد ضروری برای دانستن و تهیه طرح درس بر اساس نیازهای محسوس اقدام می گردد. سپس آموزشها بر اساس طرح درس تهیه شده ورعایت عوامل ارتباطی اجراء شده و در پایان نسبت به آموزشها از فراگیران بر اساس اهداف رفتاری اقدام می شود.
در تهیه طرح دستی نسبت به تعیین موضوع، گروه هدف، هدف کلی، اهداف رفتاری، حیطه های یادگیری، فن آموزش، وسیله کمک آموزش و زمان اجرا به دقیقه اقدام و نسبت به تبدیل نیازهای آموزشی غیر محسوس به محسوس از طریق آگاهی دادن و حساس سازی اقدام می گرددد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این پژوهش مقایسه ای نشان داد که میانگین سطح دانش و نگرش کارگران معدن در روش جاری (سنتی) به ترتیب 13/4 درصد و 9 درصد و در روش پویایی به ترتیب 49/2 درصد و 37 درصد افزایش داشته که مقایسه فوق p<0/000 اختلاف معنی داری را نشان میدهد. این تحقیق نشان داد که انجام نیا سنجی و اولویت بندی آنها و به دنال آن اجرا روش پویایی، نتایج مطلوب و جالب توجه از نظر تاثیرگذاری آموزش را دربر داشته و بیانگر کارآیی این شییوه در آموزشها بوده که پیشنهاد می شود در کلیه آموزشها از این روش استفاده می گردد.

لینک کمکی