فایل ورد (word) بررسي تجربي تغييرات انباشت ) holdup) فاز پراکنده با دامنه وفرکانس در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار (Pulsed Column) براي سيستم آب / تولوئن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تجربي تغييرات انباشت ) holdup) فاز پراکنده با دامنه وفرکانس در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار (Pulsed Column) براي سيستم آب / تولوئن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تجربي تغييرات انباشت ) holdup) فاز پراکنده با دامنه وفرکانس در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار (Pulsed Column) براي سيستم آب / تولوئن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تجربي تغييرات انباشت ) holdup) فاز پراکنده با دامنه وفرکانس در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار (Pulsed Column) براي سيستم آب / تولوئن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تجربي تغييرات انباشت ) holdup) فاز پراکنده با دامنه وفرکانس در ستون هاي استخراج مايع - مايع ضربه اي سيني دار (Pulsed Column) براي سيستم آب / تولوئن :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ستون ضربه ا ی س ینی دار یکی از دستگاه ها ی مورد استفاده در استخراج ما یع – ما یع در صنا یع هسته ای م ی باشد . پارامترها ی قابل
کنترل آن عبارتند از : دامنه ، فرکانس ، دب ی فاز پراکنده و دبی فازپیوسته . در این مقاله اثرتغییرات فرکانس ودامنه روی انباشت فاز پراکنده به صورت تجرب ی بررس ی شده است . نتایج بدست آمده از ا ین بررس ی ها نشان م ی دهد اولاً انباشت فاز پراکنده در طول ستون ثابت نم ی باشد ، ثان ی با اً افزا یش دامنه وفرکانس انباشت فاز پراکنده افزا یش م ی یابد اما اثر ا ین دو پارامتر به یک اندازه نمی باشد . اثر افزایش این پارامتر ها در سیستم های با کشش بین فازی پایین بیشتر از سیستم های با کشش بین فازی بالا می باشد .

لینک کمکی