فایل ورد (word) شبيهسازي رهايش ماده ميانجي از پايانه پيشسيناپسي در اتصال عصب - عضله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شبيهسازي رهايش ماده ميانجي از پايانه پيشسيناپسي در اتصال عصب - عضله دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شبيهسازي رهايش ماده ميانجي از پايانه پيشسيناپسي در اتصال عصب - عضله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شبيهسازي رهايش ماده ميانجي از پايانه پيشسيناپسي در اتصال عصب - عضله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شبيهسازي رهايش ماده ميانجي از پايانه پيشسيناپسي در اتصال عصب - عضله :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برای تعیین میزان رهایش ماده میانجی در شکاف سیناپسی از یک مدل ریاضی استفاده شده است . در ای ن مدل با لحاظ کردن اثر نفوذ یونهای کلسیم در رهایش ماده میانجی، مدل چادیوری را بهبود داده است . با وقوع یک پتانسیل عمل در غشاء پیش سیناپسی، کانال های کلسیم باز شده و یون های کلسیم را وارد پایانه پیش سینا پسی می کنند . سپس این یون ها در مسیر بین دهانه کانال تا مکان های رهایش نفوذ می کنند تا در آنجا باعث رهایش ماده میانجی شوند . مقداری از یونهای کلسیم در طی این نفوذ توسط فرایندهای حذف کلسیم در داخل پایانه پیش سیناپسی، حذف می گردند . مدل ریاضی حاضر، شامل معادلات دیفرانسیل پاره ای مرتبی به هر ی ک از فرایندهاست که با استفاده از روش های عددی حل شده اند . در نتیجه حل این معادلات، منحنی های تغییرات زمانی غلظت یونهای کلسیم در مکانهای رهایش و مقدار زمانی رهایش ماده میانجی بدست آمده اند . در انتها نیز اثر اعمال دو پالس پتا نسیل عمل متوالی بر روی رهایش ماده میانجی مورد بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی