فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده :

فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده

چكیده

این فایل به منظور بررسی فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده اهل استان قم كه تحت این نوع درمان قرار داشتند انجام گرفته است.

دراین فایل برای آزمون فرضیه،‌از یك گروه نمونه از افراد افسرده اهل استان قم كه در كلینیك یكی از پزشكان هومیوپات -دکتر حسین عزیزی- تحت درمان بوده اند استفاده گردید.

نمونه مورداستفاده دراین فایل 30 نفرازافراد افسرده اهل استان قم بودندكه به روش نمونه گیری غیر تصادفی (دردسترس) انتخاب شدند.

نتایج نشان دادكه :

درمانهای هومیوپاتی توانسته است خود پنداره افراد افسرده را درجهت مثبت تغییر دهد یعنی:

الف- درمانهای هومیوپاتی توانسته است خود پنداره افراد افسرده را در جهت مثبت تغییر دهد.

ب- درمانهای هومیوپاتی بر روی افراد متأهل تأثیر بیشتری از افراد مجرد داشته است.

ج- درمانهای هومیوپاتی باطول درمان از5 ماه تایك سال بیشتر نتیجه بخش بوده تا با طول درمان كمتر از 5 ماه .

قسمتی از متن:

افسردگی متوسط

درافسردگی متوسط،‌خلق پایین طول كشیده وباقی می ماندوشخص دچارعلایم جسمی نیزمی گردد. گرچه این علایم از فردی به فرد دیگر فرق می كند . در چنین مواردی،‌فقط تغییر در نحوه زندگی به ندرت باعث بهبودی می شود و نیاز به درمان دارویی هم وجود دارد.

افسردگی شدید

افسردگی شدید یك بیماری تهدید كننده زندگی می باشد كه دارای علایم شدیدی می باشد. بیمار دچار علایم و مشكلات جسمی،‌هذیان ها و توهمات شده و مراجعه به پزشك در اولین فرصت از اهمیت زیادی برخوردار است.

انواع افسردگی

افسردگی واكنشی[13]

پزشكان از اصطلاح افسردگی واكنشی دردومورد استفاده می كنند. در مورد اول،‌به افسردگی هایی كه به علت یك حادثه استرس زاایجادشده است،واكنشی اطلاق می شودكه مدت این افسردگی ها هم معمولاً‌ زیاد نیست. چنین افسردگی هایی را می توان به صورت یك پاسخ طبیعی تشدید یافته در مقابل ناملایمات زندگی نیز در نظر گرفت. انجام مشاوره ،‌ حمایت خانواده،‌كنترل استرس و بعضی از اقدامات عملی،‌ ممكن است تمام چیزهایی باشند كه برای درمان این بیماری لازم هستند.

افسردگی درون زاد[14]

افسردگی درون زاد بدون هیچ دلیلی ایجاد می شود. این افسردگی معمولاً‌ شدید بوده و بیمار احتمالاً‌ دچارعلایم جسمی افسردگی همچون از دست دادن اشتها و كاهش وزن، صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن، بدتر شدن خُلق در هنگام صبح و كاهش میل جنسی،‌ می باشد. این نوع افسردگی معمولاً‌فقط بادرمان ،‌ بهبود می یابد

فایل ورد (word) اثرات درمانی هومیوپاتی برخود پنداره افراد افسرده
فهرست

چكیده ....................................................................................................................... 1

فصل اول

مقدمه.............................................................................................................................3

بیان مسأله......................................................................................................................4

ضرورت فایل ............................................................................................................4

اهداف فایل................................................................................................................5

فرضیه فایل.................................................................................................................5

تعاریف مفهومی و عملیاتی هومیوپاتی...........................................................................5

تعاریف مفهومی و عملیاتی خود پنداره افراد افسرده......................................................6

فصل دوم

مقدمه .........................................................................................................................8

تاریخچه هومیوپاتی..................................................................................................... 8

هومیوپاتی چیست........................................................................................................ 9

تعریف هومیوپاتی...................................................................................................... 10

اصول درمانی هومیوپاتی............................................................................................10

هومیوپاتی و روان درمانی................................................................... ..............................12

علت بیماری از نظر هومیوپاتی................................................................... ......................14

روش درمان كلاسیك ومدرن...........................................................................................14

داروهای هومیوپاتی.........................................................................................................15

نشانه شناسی و پزشكی متعارف.................................................................................... 17

تفاوت هومیوپاتی و پزشكی متعارف ............................................................................20

ارتباط خود شناسی با طب كل نگر (هومیوپاتی ).....................................................22

هومیوپاتی و ناراحتی های عاطفی.............................................................................23

دو نوع شخصیت افسرده شایع درهومیوپاتی..................................................................25

كاربرد برخی از نمكهای معدنی در هومیوپاتی..............................................................30

تعاریف خودپنداره........................................... ...............................................................31

مفهوم خود و خودپنداره............................................ .....................................................31

اجزای خود............................................ .........................................................................33

ابعاد درك خود .......................................... ...................................................................33

چگونگی تشكیل خود پنداره.............................................. ...........................................35

عوامل مؤثر بر شكل گیری مفهوم خود.......................................................................... 36

افسردگی چیست.............................................. ............................................. ..................36

طبقه بندی افسردگی.............................................. ......................................... ............... 37

انواع افسردگی .............................................. ..................................................................38

فرایند شناخت در افراد افسرده......................................... ............................................. 42

قواعد حاكم برفكر افسرده............................................. ............................................... 44

دیدگاه نظریه پردازان مختلف درباره خود پنداره........................................................... 46

فروید.............................................. ................................................................................. 47

یونگ .................................. .............................................................................................47

هورنای..................................... ....................................................................................... 48

مورفی............................................ ..................................................................................48

آلپورت ............................................ ...............................................................................49

بندورا............................................ ..................................................................................49

كتل.............................................. .................................................................................. 50

دیدگاه انسان گرایان در رابطه با خود پنداره............................................................... 50

دیدگاههای مختلفی در رابطه با افسردگی...................................................................... 51

دیدگاه روانكاوی.................................... .......................................................................52

دیدگاه یادگیری.................................. .......................................................................... 53

دیدگاه شناختی........................................... ..................................................................54

رویكرد درماندگی آموخته شده ............................... ....................................................54

فایلات انجام شده هومیوپاتی در ایران..................................................................... 55

فایلات انجام شده هومیوپاتی در خارج از كشور......................................................57

پیشینه فایل خودپنداره در ایران......................................................................................60

پیشینه فایلی خودپنداره در جهان...........................................................................62

فصل سوم

جامعه آماری........................................................................................................................67

روش نمونه گیری................................................................................................................67

ابزار فایل...............................................................................................................67

طرح فایل...............................................................................................................68

روش آماری............................................................................................................... 68

اعتبار و روایی آزمون خود پنداره راجرز..........................................................68

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری.................................................................................................71

فصل پنجم

مقدمه.......................................................................................................................... 74

بحث ونتیجه گیری.......................................................................................................74

نتایج كلی فایل.......................................................................................................76

محدودیت ها...............................................................................................................77

پیشنهادات...................................................................................................................78

خلاصه فایل..........................................................................................................78

ضمائم...................................................................................................................... 80

محاسبات آماری و جداول..........................................................................................87

آزمون مورد استفاده................................................................................................

عكس ............................................................

لینک کمکی