فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر :

فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر

قسمتی از متن:

فایلات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی

فایلات خارجی

در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام های مایكل اسپنس ، جرج اكرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری كردند كه به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اكرلوف نشان داد كه عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود كه این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می كند كه واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های كم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر كنند . اكرلوف نوعی بازار را به تصویر می كشد كه در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای كاهش مشكل گزینش مغایر، سیاست افشای كامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .

در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشكیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است كه بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می كنند . بخش هزینه نگهداری موجودی كه توسط استال ،1978، و هو و استال،1981، مدل سازی شده است، بیان می كند كه هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری كنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر كه توسط كاپلند و گالی،1983، و گلشتن و میلورام ،1985، مطرح شد نمایان گر یك امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسك معامله با افرادی است كه احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشكیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسك گزینش مغایر را جبران كنند.

قیمتی كه بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی كه با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یك بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شكاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یك بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.

اگر در بازاری به حد كافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم كه این بازار دارای وسعت كافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی كه تعداد خریداران وفروشندگان در آن كم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شكاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یك بازار روان، كم تر ازشكاف قیمت پیشنهادی در بازار كم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسك آن نیز كم تر است.

بازاری دارای عمق است كه قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیك به قیمت تعادلی باشد كه تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازاركم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای كم عمق است . بنابراین ریسك بازارسازها در بازارهای عمیق كم تر از بازارهای كم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.


فایل ورد (word) ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكیت با مدیر
فهرست مطالب

فصل اول

كلیات فایل

1-1 مقدمه. 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی.. 4

1-2-1 فایلات انجام شده درخصوص تاثیرات تركیب مالكیت برشركتهای سهامی.. 4

2-2-1 فایلات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی.. 9

3-2-1 فایلات مرتبط با مدیریت سود. 13

3-1 بیان مسئله. 16

4-1 چهار چوب نظری فایل.. 18

5-1 ضرورت انجام فایل.. 19

6-1 فرضیه های فایل.. 20

7-1 اهداف فایل.. 20

8-1 حدود مطالعاتی.. 20

1-8-1 قلمرو مکانی فایل.. 20

2-8-1 قلمرو زمانی فایل.. 20

3-8-1 قلمرو موضوعی فایل.. 21

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات فایل: 21

فصل دوم

مروری بر ادبیات فایل

1-2 مقدمه. 24

2-2-مبانی نظری فایل- بخش اول: 24

1-2-2 تئوری ساختار مالكیت... 24

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 25

3-2-2سهامداران و حاكمیت شركتی 27

4-2-2 تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی.. 28

5-2-2 تركیب مالكیت و سهامداران عمده 29

1-5-2-2 فرضیه نظارت كارآ 31

2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیك.... 31

3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی.. 31

6-2-2 رابطه ساختار مالكیت با كارآیی بازار سرمایه. 32

7-2-2 رابطه تركیب مالكیت با نقدشوندگی بازار 32

8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات... 35

9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاكمیت شركتی.. 38

10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. 39

11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات... 40

12-2-2 تاثیر تمركز مالكیت بر قیمت سهام. 40

13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شركت های عضو بورس.... 42

14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكمیت شركتی در بورس اوراق بهادار ایران.. 43

15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات... 43

16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار 44

17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 47

18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 47

19-2-2 مدیریت سود. 49

20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار 50

1-20-2- 2اندازه شرکت... 50

2-20-2-2 مالیات بر درآمد. 50

3-20-2-2 قراردادهای بدهی.. 51

4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی.. 51

5-20-2-2 تغییرپذیری سود. 51

21-2-2 روش های مدیریت سود. 51

22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به كمك متغیرهای حسابداری.. 52

23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی.. 53

فصل سوم

روش‌ اجرای فایل

1-3 مقدمه. 56

2-3 روش فایل.. 56

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 57

4-3 مدل فایل و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 59

1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 60

2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 60

5-3 روش های جمع اوری اطلاعات... 61

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 62

1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها 62

2-6-3 بررسی نرمالیته داده های فایل.. 62

3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون.. 63

4-6-3 رگرسیون خطی.. 63

5-6-3 تكنیك حداقل مربعات... 63

6-6-3 روش آزمون معنی داری رگرسیون.. 64

7-6-3 ضریب تعیین ...... 65

8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 66

9-6-3 آزمون فرض آماری.. 66

10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل.. 67

11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری.. 67

7-3 الگوی آزمون فرضیات... 68

1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول.. 68

2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم. 68

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏. 71

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 72

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی فایل.. 74

1-3-4بررسی اعتبار مدل.. 75

4-4 نتایج آزمون فرضیه اول.. 76

5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم. 80

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه. 88

2-5 خلاصه نتایج حاصل از فایل.... 88

1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 89

2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 91

3-5 پیشنهادهای فایل.. 92

1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول.. 92

2-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم. 93

4-5 محدودیت های فایل.. 93

منابع و ماخذ. 97

منابع فارسی: 98

منابع لاتین: Error! Bookmark not defined.

لینک کمکی