فایل ورد (word) بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری :

بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری


قسمتی از متن:

- سیستم حسابداری تداركات و امور كالا

ایجاد و بهره‌برداری از سیستم مكانیزه پیوسته و یكنواخت تداركات و امور كالا ایجاب نمود كه روشهای مالی كالا هم پابه‌پای سیستم مذكور متحول و بروز رسانیده شود و طوری عمل نماید كه هیچگونه مانع غیرموجهی سر راه اجرای سیستم پیوسته و یكنواخت تداركات و امور كالا بوجود نیاورد.

1- محوریت سیستم حسابداری كالا

سیستم ایجاد شده با چند مورد استثناء بطور كلی حول محور انبار و كد سازمانی كالا حركت مینماید و هر موضوعی با توجه به انبار و رمز سازمانی مربوطه عرضه و ارزیابی می‌گردد. برای مثال سفارش مربوط به انبار، كالای در راه انبار، موجودی انبار، نقل و انتقالات انبار و....

2- نوع حساب (دفتر معین) كالا

بمنظور تمركز تمامی حسابهای مربوط به كالا در یك دفتر، از نوع حساب 95 استفاده شده‌است. حسابهای مربوط به تداركات و امور كالا، از مرحله تأمین وجه، تهیه دستور خرید، حمل، دریافت، صدور و انتقال و ... همگی در حسابهای 95 برای هر انبار (باستثنای چند مورد مربوط به خرید) مشخص شده‌است.

حساب نوع 95 برخلاف سایر انواع حسابها كه در دفاتر كل هر مدیریت فقط دارای دو حساب كنترلی هستند، دارای حسابهای كنترلی متعددی (متجاوز از 30 حساب) برای هر انبار میباشد كه سرفصلهای مجزای مربوط به آن در حساب دفتر كل مربوطه ثبت و كنترل می‌گردد.

3- پیوستگی سیستم

بررسی اسناد از بعد مالی و قبول یا رد آنها بطریق مكانیزه و در اولین مقطع ورود اطلاعات به سیستم صورت می‌گیرد. برای مثال بهنگام تغذیه فرم برش انبار صحیح و باز بودن یك شماره حساب در سیستم مالی بررسی می‌گردد و در صورت نبودن حساب در سیستم از حركت سند جلوگیری می‌شود، طبعا كالائی هم از انبار خارج نخواهد شد.

فایل ورد (word) بررسی تأثیر سیستم جامع مالی و یكنواخت صنعت نفت بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری
فهرست مطالب

فصل اول 3

كلیات فایل. 3

1-1 مقدمه. 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 - بیان مسئله فایل. 7

4-1 - چهارچوب نظری فایل: 8

5-1- ضرورت فایل. 8

6-1 فرضیه‌های فایل. 9

7-1- اهمیت فایل. 10

8-1 اهداف فایل. 10

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 11

فصل دوم. 14

مروری بر ادبیات فایل. 14

1-2 مقدمه. 15

2-2 . سیستم چیست ؟ 15

1-2-2 سیستم اطلاعات حسابداری. 15

2- 2 – 2 . هدف از مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 16

3 – 2 – 2 . فن آوری اطلاعات و استراتژی شركت.. 17

1-3-2-2- وظایف مدیران در رابطه با سیستم های اطلاعاتی حسابداری. 17

نمودار 1-2 سیستم اطلاعات حسابداری و زیر سیستمهای مربوط اصلاح شده بر اساس نظریات جدید . 18

2 – 3 – 2 –2- ارزش اطلاعات.. 19

3 – 3 – 2 – 2 - تصمیم گیری. 19

4-3-2-2- تصمیم گیری واطلاعات.. 19

5-3-2-2 - انواع تصمیم گیری. 20

3-2- ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری. 20

نمودار 2-2 خصوصیات كیفی اطلاعات حسابداری.. 21

1-3-2- خصوصیات كیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 21

1-1-3-2- ارزش پیش بینی كنندگی و تایید كنندگی. 21

2-1-3-2- انتخاب خاصه. 22

3-1-3-2- قابل اتكا بودن. 22

4-1-3-2- بیان صادقانه. 22

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل. 22

6-1-3-2 بی طرفی. 23

7-1-3-2- احتیاط. 23

8-1-3-2- كامل بودن. 23

2-3-2- خصوصیات كیفی مرتبط باارائه اطلاعات.. 23

1-2-3-2- قابل مقایسه بودن. 23

2-2-3-2- ثبات رویه. 24

3-2-3-2- قابل فهم بودن. 24

4-2-3-2- ادغام و طبقه بندی اطلاعات.. 24

5-2-3-2- توان استفاده كنندگان. 24

4-2- محدودیتهای حاكم بر خصوصیات كیفی اطلاعات مالی. 25

1-4-2- موازنه بین خصوصیات كیفی. 25

2-4-2- به موقع بودن. 25

3-4-2- منفعت و هزینه. 25

5– 2 روشها و عناصر سیستم های اطلاعاتی. 26

1-5-2 فعالیتهای تجاری و نیازهای اطلاعاتی. 26

2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رویه ها 26

3-5-2 گردآوری داده های معامله در قالب مدرك مثبته. 26

4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه. 26

5-5-2 - انتقال رویدادها به دفاتر كل. 27

6-5-2 - تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری. 27

7-5-2 - صورتهای مالی. 28

8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات.. 28

6-2- مفاهیم فن آوری اطلاعات.. 28

1-6-2 - سخت افزار رایانه ها 28

2 -6 -2 - اندازه رایانه ها 29

3-6-2- واحد پردازش مركزی. 29

4-6-2- دستگاههای ورودی. 30

5-6-2- دستگاههای خروجی. 30

6-6-2- نرم افزار رایانه. 30

7-6-2 - نرم افزار سیستمی. 31

8-6-2 - نرم افزارهای كاربردی. 31

7-2 سیستم های خبره ( هوشمند ) 31

1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره 31

2-7-2. مزایای سیستم های خبره 32

3-7-2 سیستم های خبره و هوش مصنوعی. 33

4-7-2 - نتیجه گیری و تحلیل های كلی در مورد سیستم های خبره 34

8-2- بانكهای اطلاعاتی. 34

1-8-2 - گردش سیستمی و فیزیكی داده 35

3-8-2 - زبانهای سیستم مدیریت بانك اطلاعات.. 36

4-8-2- بانكهای اطلاعاتی رابطه ای. 37

5-8-2- شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. 37

9-2 - تجارت الكترونیكی و انواع آن. 37

1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی. 38

2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی. 38

3-9-2 - انواع شبکه. 39

4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای. 39

5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی. 39

10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری. 40

1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری. 40

2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی. 40

4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری. 41

1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان. 42

2-4-10-2- مجاز بودن عملیات.. 42

3-4-10-2- ثبت فعالیت ها 42

4-4-10-2 - دسترسی به داراییها 43

5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی. 43

1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی. 43

2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی. 44

2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها 44

11-2- سیستم جامع حسابداری صنعتی. 45

1-11-2- مقدمه و تاریخچه. 45

2-11-2- مشخصات كلی سیستم حسابداری صنعتی. 46

3-11-2-زیرسیستم‌ها 46

4-11-2- جداول و پارامترها 47

5-11-2- جدول محصولات و تولیدات.. 47

6-11-2- تبدیل شاخص اندازه‌گیری محصولات و تولیدات.. 47

7-11-2- جدول مبانی سرشكن‌سازی. 48

8-11-2-ارتباطات برونی واحدها 48

9-11-2-ارتباطات درونی واحدها 49

10-11-2-گزارشهای سیستم حسابداری صنعتی. 50

12-2- سیستم حسابداری تداركات و امور كالا. 51

1-12-2- مراحل اجرائی تأمین كالای مورد نیاز 53

1-1-12-2- تقاضای خرید كالا. 54

2 -1-12-2- سفارش خرید داخلی/ خارجی. 55

3-1-12-2- رسید كالا به انبار 56

4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا. 56

2-12-2- تعیین قیمت كالا. 57

3-12-2- تعدیل موجودی كالا. 57

13-2- سیستم یكنواخت محاسبات كاركنان. 59

1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان. 59

2-13-2- نمودار عملكرد سیستم حقوق. 59

نمودار 1-2 (سیستم عملكرد حقوق). 61

3-13-2- كسورات كارمندان. 62

4-13-2- وام كاركنان. 62

5-13-2- شرح گزارشات خروجی. 63

14-2 سیستم جامع بودجه صنعت نفت.. 68

1-14-2 روش تنظیم بودجه و كنترل هزینه‌های سرمایه‌ای. 68

2-14-2 منشاء هزینه. 69

3-14-2 گزارشات هزینه‌های جاری. 70

2- گزارشات خلاصه ریزهزینه‌ ماهیانه. 70

4-14-2 گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه‌های جاری. 71

5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر 71

15-2- پیشینه داخلی وخارجی فایل. 72

1-15-2-پیشینه خارجی فایل. 72

2-15-2-پیشینه داخلی فایل. 73

فصل سوم. 74

روش‌ اجرای فایل. 74

1-3 مقدمه. 75

2-3-روش فایل. 75

3-3 مدل فایل. 75

نمودار 1-3 مدل فایل.. 76

4-3- جامعه مطالعاتی. 76

5-3- شیوه گرد آوری اطلاعات.. 76

6-3- معرفی روش نمونه گیری. 77

7-3- برآورد حجم نمونه : 77

8-3- معرفی ابزار اندازه گیری. 78

9-3- پایایی ابزار اندازه گیری. 79

10-3- روایی ابزار سنجش : 81

11-3- روش تجزیه و تحلیل آماری مشاهدات : 82

روش تصمیم گیری :H0 در سطح معنا دار رد می شود اگر. 82

فصل چهارم. 84

تجزیه و تحلیل داده‌ها 84

1-4 مقدمه‏. 85

2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی. 85

3-4 بررسی توصیفی متغیر " تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت " بر" مربوط بودن اطلاعات حسابداری ". 85

4-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداری ". 88

5-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر "قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری " 91

6-4- بررسی توصیفی متغیر تاثیر سیستم مالی و یكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری ". 94

نمودار 3-4 نمودار توزیع فراوانی.. 97

7-4- تجزیه و تحلیل استنباطی : 97

8-4- فرضیه شماره یك : 97

9-4- فرضیه شماره دو : 99

10-4- فرضیه شماره سه : 100

11-4- فرضیه شماره چهار : 102

12-4- فرضیه اصلی : 103

فصل پنجم. 106

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 106

1-5 مقدمه. 107

2-5 - ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها 107

1-2-5- نتایج فرضیه اصلی. 107

2-2-5- نتایج فرضیه فرعی اول. 107

3-2-5- نتایج فرضیه فرعی دوم. 108

4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی سوم. 108

4- 2-5- نتایج فرضیه فرعی چهارم. 108

3-5- نتیجه گیری كلی فایل. 109

4-5- پیشنهادها 109

1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات فایل... 109

2-4-5- پیشنهادهایی برای فایل های آتی. 110

منابع و ماخذ. 97

منابع فارسی: 98


لینک کمکی