فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی :

فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی

قسمتی از متن:

استقلال طلبی: یکی از عامل های مهم دیگر در کارآفرینی هنرجویان استقلال طلبی است رئیس خود بودن یکی از قوی ترین نیازهای فرد کارآفرین است او می خواهد کارها را به شیوه ی خود و برای خود انجام دهد و کار کردن برای دیگران برای او سخت است. لذا آموزشهای فنی حرفه ای باید افراد را به سمت استقلال طلبی که یکی از ویژگی های مهم افراد کارآفرین هست سوق دهد. در رابطه با ویژگی استقلال طلبی و ماهیت آن در شکل گیری فعالیتهای کارآفرینانه، میشل(2004) با مطالعاتی که بر روی دانش آموزان انجام داد دریافت که رابطه مستقیمی بین این ویژگی و توانایی افراد کارآفرین وجود دارد. نتایج این فایل با فایل حاضر که بیان می دارد از دیدگاه معلمان آموزشهای فنی حرفه ای باعث افزایش استقلال طلبی هنرجویان و در نهایت باعث افزایش کار آفرینی آنان می شود به نوعی همسو می باشد.

ریسک پذیری: یکی دیگر از عامل های مهم تاثیر گذار در کارآفرینی هنرجویان ریسک پذیری می باشد. ریسک پذیری به معنای پذیرش خطرهای معتدل است که میتوانند با تلاشهای شخصی مهار شوند. این خطر پذیری چه از جنبه مالی باشد و چه از جنبه روانی- اجتماعی بخشی از فرایند کار آفرینی است. وگنز(2007) در فایل خود نشان داد که در شروع فعالیتهای کار آفرینانه مخاطره جویی و ریسک پذیری نقش مهمی را ایفا می کنند. نتایج این فایل با فایل حاضر که بیان می دارد آموزشهای فنی حرفه ای باعث بالا رفتن ریسک پذیری و در نهایت باعث افزایش کارآفرینی هنرجویان میشود به نوعی همسو می باشد.

عزم و اراده: یکی دیگر از عاملهای مهم و تاثیر گذار بر کار آفرینی هنرجویان عزم اراده می باشد. عزم و اراده به معنای اعتماد به نفس و پشتکار می باشد. افراد کارآفرین دارای اعتماد به نفس بالا و پشتکار می باشند و به محض تصمیم به انجام کاری آن را در اولین فرصت انجام می دهند و به امروز و فردا موکول نمی کنند. نتایج این فایل حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان آموزشهای فنی حرفه ای به این عامل مهم توجه دارد و باعث بالا رفتن عزم و اراده هنرجویان می شود.

توفیق طلبی: توفیق طلبی از عاملهای مهم و تاثیر گذار بر کارآفرینی افراد می باشد. نیاز به توفیق طلبی به معنای تمایل به انجام کار در سطح استانداردهای عالی به قصد و جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی است . افراد با نیازهای به توفیق بالا مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن به اهداف قابل دسترسی و همچنین نسبت به عملکرد خود به بازخورد مکرر و منظم زمانی دریافت کنند.


فایل ورد (word) میزان آموزش فنی در کار آفرینی دانش آموزان هنرستان شهرستان گرمی
فهرست مطالب

عناوین صفحات

فصل اول- کلیات فایل.. خ‌

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهداف فایل.. 3

1-3-1- هدف کلی: 3

1-3-2- اهداف جزئی: 3

1-4- فرضیات فایل.. 3

1-5- تعاریف نظری.. 4

1-6- تعاریف عملیاتی.. 5

فصل دوم- ادبیات و پیشینه فایل.. 6

2-1 مقدمه. 7

2-2- آموزش فنی و حرفه ای.. 8

2-2-1- ابعاد عمده ویژگی های آموزش فنی و حرفه ای.. 10

2-2-2- آموزش فنی وحرفه ای در نظام آموزشى كشور ما: 11

2-2-3- اهداف آموزش فنی و حرفه ای.. 12

2-2-4 ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى.. 12

2-2-5- پیشینه آموزش فنی و حرفه ای.. 13

2-2-6- عملکرد و کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای.. 17

2-2-7- درك مسئولان كشور از اهمیت آموز شهاى فنى و حرفه اى: 18

2-2-8- عمده ترین دلایل بازدارنده موفقیت برنامه های آموزش فنى و حرفه اى.. 19

2-2-9- مشكل سرمایه گذارى در بخش آموزش فنى و حرفه اى: 19

2-3- ضرورت ارتباط آموزش هاى فنى و حرفه اى و دنیای كار 20

2-4- کارآفرینی و آموزش و پرورش... 22

2-5- سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی.. 23

2-6- اهمیت کارآفرینی.. 26

2-7- انواع کارآفرینی.. 29

2-8- کارآفرین کیست؟. 29

2-9- ویژگی های افراد کارآفرین.. 31

2-10- رویکرد ویژگی های روان شناختی.. 32

2-10-1-خلاقیت : 35

2-10-2- استقلال طلبی: 39

2-10-3- مخاطره پذیری: 40

2-10-4- توفیق طلبی : 41

2-10-5- عزم و اراده وپشتکار : 43

2-10-6- رویکرد ویژگی های رفتاری.. 43

2-10-7- كارآفرینی در آمریكا 44

2-10-8- کارآفرینی در ژاپن.. 47

2-11- پیشینه فایل.. 48

فصل سوم-ر وش شناسی فایل.. 51

3-1 مقدمه. 52

3-2 روش فایل.. 52

3-3 جامعه آماری.. 52

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-5 ابزار فایل.. 53

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 54

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها 56

4-1- مقدمه. 57

4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی.. 58

4-3- بررسی نرمالیته بودن داده های مربوط به متغیرهای فایل: 61

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری.. 73

5-1- مقدمه. 74

5-2- خلاصه نتایج فایل.. 74

5-2-1-فرضیه اصلی: 74

5-2-2- فرضیه فرعی اول: 74

5-2-3- فرضیه فرعی دوم: 75

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 75

5-4- محدودیت های فایل.. 79

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فایل.. 79

5-6- پیشنهادات برای فایلات آتی.. 80

منابع. 81

لینک کمکی