فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت :

فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت

چكیده

استفاده از اینترنت امروزه نسبت به سایر رسانه ها از فراوانی بیشتری برخوردار گردیده است كما اینكه رسانه های قبلی نیز در موقع ظهور خود ، مشكلاتی را برای جوامع ایجاد نمودند اما بحث اینترنت به جهت تنوع و استفاده از مكانیسم های تصویری و صوتی ، توانسته اخبار واطلاعات را بدون فوت ارائه نموده و در بسیاری از مواقع با دخالت دادن تحلیل های شخصی ، مسیر وهدف خبررسانی را نیز تحت الشعاع قراردهد. ضمن آنكه قریب به اتفاق موسسان سایت های اجتماعی در كشورهای اروپایی و یا با فرهنگ غربی رشد یافته و خوراك فكری جوامع شرق و آفریقا را با معیارها و ارزشهای جامعه خود تغذیه می نمایند و این تفاوت بین فرهنگ ها و ارزش ها ، موجب گردیده كه جوانان به جهت عدم تجربه و پویایی و سرشار بودن از انرژی ،‌نسبت به ارزش های خود بی توجه و رغبت بیشتری به استفاده از سایتهای مذكور داشته باشند. فایل حاضر كه از روش توصیفی پیمایشی اجرا گردیده است با طرح فرضیه هایی قصد بررسی میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اردبیل را نسبت به استفاده از شبكه های اجتماعی اینترتی داشته است كه با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته به این نتیجه دست یافت كه دانشجویان دختر و پسر به صورت فراوان از این سایتهای اجتماعی استفاده می نمایند ودراین میان دختران با رتبه میانگین 07/62 بیشتر از پسران از سایت های اجتماعی استفاده می نمایند . در سایر فرضیه ها نیز اثرات و تبعات استفاده غیر اصولی از سایت اجتماعی از سوی دانشجویان پسر ودختر مورد اثبات واقع گردیده است.

كلیدواژه : سایت های اجتماعی – اینترنت- جوانی .

فایل ورد (word) میزان و علل بهره مندی دانشجویان دختر و پسر از شبکه های اجتماعی اینترنت
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

کلیات فایل

1-1- مقدمه................................................................................................................................................ 3

1-2- بیان مسئله....................................................................................................................................... 4

1-3- اهداف فایل................................................................................................................................ 6

1-4- سوالات فایل ............................................................................................................................ 6

1-5- فرضیه های فایل .................................................................................................................... 7

1-6- مفاهیم نظری ................................................................................................................................. 7

فصل دوم

ادبیات فایل

2-1- دوره جوانی...................................................................................................................................... 9

2-2- شبكه های اجتماعی..................................................................................................................... 12

2-3-اینترنت و جوانان در ایران............................................................................................................. 36

2-6-شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران....................................................................................... 50


فصل سوم

روش فایل

3ـ1ـ مقدمه................................................................................................................................................. 67

3-2- روش فایل.................................................................................................................................... 67

3-3- جامعه آماری.................................................................................................................................... 67

3-4- روش نمونه گیری.......................................................................................................................... 67

3-5- ابزار جمع آوری.............................................................................................................................. 67

3-6- پایائی پرسشنامه.............................................................................................................................. 68

3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها ...................................................................................................... 68

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی.................................................................................................................................... 70

4-2- آمار استنباطی................................................................................................................................. 83

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث ................................................................................................................................................. 90

5-2- نتیجه گیری..................................................................................................................................... 91

منابع وماخذ................................................................................................................................................. 94



لینک کمکی