فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر :

فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر

فایل ورد (word) بررسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر
فهرست عناوین

عنوان صفحه

فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی........... 16..

1-1- مقدمه................................ 17

1-2- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی 17

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها........... 20

1-4- روسازی‌های انعطاف‌پذیر................. 21

1-5- خلاصه و نتیجه‌گیری..................... 22

فصل دوم : كاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به كرنش قائم روی خاك بستر 23

1- مقدمه ............................... 24

2- تاثیر بارهای افقی و اصطكاك بین لایه ای به عمر روسازی ها 25

3- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای .. 26

4- انتخاب مدل و روش تحلیل............... 29

4-1 - مدل هندسی روسازی................. 29

4-2 – بارگذاری.......................... 31

4-3 - مدل تعیین عمر روسازی ها .......... 33

5- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملكرد روسازی ........................................ 33

5-1- تاثیر اجراء ضعیف اندود تك كت ( حالت اجرایی) 34

عنوان صفحه

5-2- تاثیر كاهش اجراء ضعیف اندود پریمكت ( حالت 3 اجرایی) 35

5-3- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت 4 اجرایی)........................................ 37

6- خلاصه و نتیجه گیری.................... 39

فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر 41

3-1- مقدمه................................ 42

3-2- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای 42

3-1-1- معادلات پایه........................ 44

3-2-2- شرایط مرزی و پیوستگی............... 47

3-3- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود 50

3-4- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود 55

3-5- خلاصه و نتیجه‌گیری..................... 58

فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر

4-1- تئوری نرم‌افزار....................... 61

4-1-1- سیستم چند لایه‌ی الاستیك:............. 61

4-1-2- Super Position و تعیین پاسخ‌ها......... 62

4-1-2-1- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y..... 64

4-1-2-2- محاسبه تنش‌های اصلی .............. 65

4-1-2-3- محاسبه كرنش بحرانی............... 65

4-1-3- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)......... 66

عنوان صفحه

4-1-3-1- معیار بحرانی شكست ترك كششی....... 66

4-1-3-2- معیار بحرانی شكست تغییر شكل حداكثر 67

4-1-3-3- محورهای چندگانه.................. 68

4-1-4- لایه‌های غیرخطی...................... 70

4-1-4-1- مصالح دانه‌ای..................... 70

4-1-4-1- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه...... 72

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی.... 72

4-1-4-2- مصالح ریزدانه.................... 74

4-1-4-3- نقطه تنش برای لایه غیرخطی......... 77

4-2- نكات فنی راجع به Kenlayer.............. 79

4-2-1- اطلاعات عمومی نرم‌افزار.............. 79

4-2-1-1- مصالح............................ 79

4-2-1-2- آنالیز خرابی..................... 81

4-2-1-3- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال.... 81

4-2-1-4- بارها............................ 81

4-3- خلاصه و نتیجه‌گیری..................... 82

فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر

مقدمه..................................... 85

5-1- تئوری نرم‌افزار....................... 86

عنوان صفحه

5-1-1- سیستم لایه‌ای........................ 87

5-1-2- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها...... 87

5-2- نكات فنی............................. 89

5-3- خلاصه و نتیجه‌گیری..................... 91

فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملكرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER..................................

6-1- مقدمه................................ 94

6-2- شرح چند مثال......................... 94

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد............. 94

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه........... 94

6-3- حل چند مثال.......................... 95

6-3-1- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری تك چرخ 95

6-3-2- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یك محور سه گانه 96

6-3-3- حل مسئله 3 لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تك چرخ 98

6-4- آنالیز حساسیت....................... 100

6-4-1- آنالیز خطی........................ 101

6-4-1-1- سیستم سه لایه‌ای.................. 101

6-4-1-2- تاثیر ضخامت لایه................. 103

6-4-1-3- تاثیر مدول لایه‌ها................ 104

6-4-2- آنالیز غیرخطی..................... 106

عنوان صفحه

فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری........... 108

7-1- خلاصه................................ 109

7-2- نتیجه‌گیری........................... 111

7-3- پیشنهادات........................... 111

منابع و مراجع............................ 113


لینک کمکی