فایل ورد (word) بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان :

شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

فایل ورد (word) بررسی و شناخت چگونگی برگزاری جشن های آتش در ایران باستان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

- عنوان تحقیق: ............................ 1

- موضوع تحقیق ............................. 1

- بیان مسئله .............................. 2

- تعاریف نظری ............................. 5

- ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق ............... 6

- اهداف تحقیق ............................. 8

مقدمه .............................. 9

فصل دوم

- جشن ماهیانه ............................. 12

- آتش بطور عموم ........................... 20

- آتش در اوستا ............................ 21

- داوری یا بازشناسی آتش ................... 23

- انتقال آتش .............................. 24

- نور و فروغ و روشنایی و اخگر فروزان ...... 25

- انگیزه رو آوردن به سوی روشنایی و فروغ به هنگام نیایش ........................................... 31

- دَرِ مهر .................................. 32

- روشنایی و تاریكی ........................ 35

- آتش نزد اقوام مختلف ..................... 37

- اهمیت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن .. 38

- آتش در زمان مادها ....................... 43

- آتش در زمان هخامنشیان ................... 43

- آتش در دوره ساسانیان .................... 44

- آتشكده .................................. 45

- انواع آتشكده ............................ 47

فصل سوم:

- چهارشنبه سوری ........................... 47

- آجیل مشكل گشا ........................... 53

- فال كوزه ................................ 55

- آش نذری ................................. 56

- كجاوه اندازی ............................ 57

- شال اندازی .............................. 58

- فالگوش .................................. 59

- قاشق زنی ................................ 60

- تطهیر و خانه تكانی ..................... 61

- بخت گشایی ............................... 62

فصل چهارم:

- جشن سده ................................. 65

- سبب نامیدن این جشن به سده .............. 66

- مراسم جشن سده ........................... 67

- نام سده ................................. 72

- انگیزه های داستانی جشن سده .............. 73

- نوسده، برسده ............................ 74

- جشن سده د ردوران اسلامی .................. 77

- برگزاری جشن سده در دوران اسلامی .......... 78

مراسم جشن سده میان زردتشتیان .............. 79

- جشن سده پس از ساسانیان .................. 83

فصل پنجم:

- جشن های آتش آذرگان، شهریورگان ........... 87

- آذرگان یا آذرخش ......................... 90

- اردیبهشت گان، گلستان جشن ................ 91

- منابع و مآخذ ..................... 93

لینک کمکی