فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی :

بررسی فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیك

1-1- تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك

1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

2-2- تبلیغات چیست؟

2-3- مضون تبلیغات

2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیك محیطی

3-1- گرافیك محیطی

3-2- گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی

3-3 پیكتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی
فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

3-3-1- وظیفه و عملكرد پیكتوگرام

3-4- گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شكل ، بافت … )

3-5- اقسام گرافیك محیط حجمی

3-5-1- گرافیك محیطی و فضاهای عمومی

3-5-2- گرافیك محیطی فضای باز

3-5-3- گرافیك محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

4-1- استند چیست؟

4-2- تقسیم‌بندی استندها

4-3- طراحی گرافیكی استند

4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد

4-5- طراحی خط در استند

4-6- نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی

4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

4-7- تولید

4-8- حركت در استند

4-9- تكامل طرحها

4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی
فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

4-12- استندهای نمایشگاهی

4-13- استندهای برتر

فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی
فهرست منابع و مأخذ

فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی
فهرست منابع و مأخذ لاتین

فایل ورد (word) هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی
فهرست منابع و تصاویر عكاسی شده

گزارش كار عملی

78

80

82

85

86

لینک کمکی