فایل ورد (word) تبديل روستا به شهر ونقش آن در توسعه پايدار روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تبديل روستا به شهر ونقش آن در توسعه پايدار روستايي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تبديل روستا به شهر ونقش آن در توسعه پايدار روستايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تبديل روستا به شهر ونقش آن در توسعه پايدار روستايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تبديل روستا به شهر ونقش آن در توسعه پايدار روستايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در اغلب کشورهای درحال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکز زدایی فضایی، کاهش نابرابر ی های منطقه ای و دوگانگی های شهری و روستایی در دهه های اخیر، به اتخاذ راهبرد های متفاوتی دراینزمینه انجامیده، که یکی ازمهمترین آنها تبدیل روستاهای مرکزی به شهرو توسعه ی کالبدی و ارتقای جایگاه آنها در سلسله مراتب شبکه ی سکونتگاهی است. در ایران در بسیاری از روستاها، روستاییان باهدف تسریع روند توسعه سکونتگاهی خو د ، مصرانه پیگیر تبدیل روستای خود به شهر هستند. نظر به اینکه تحولات جمعیتی ایران در دهه های اخیر، بیش از پیش افزایش تعداد شهرهای کوچک را در پیداشته است؛ این امرعطف توجه به جایگاه و نقش این شهر ها در نظام سلسله مراتب شهری کشور از یکسو و کارکردهای اقتصاد ی آن ها در حوزه پیرامونیشان را از سوی دیگر ضروری ساخته است. نحوه و دامنهروابط موجود میان شهر و روستا به صورتهای گوناگون بر شکل پذیری، رشد و توسعه سکونتگاههای روستایی و همچنین بر روابط درونی و بیرونی آنها اثر می گذارد. با توجه به نقش این روابط در فرایندتحولات و توسعه کانونهای شهری و روستایی، علاوه بر بررسی انواع و علل روابط، شناخت آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و فضایی - کالبدی بر شهر و روستا و تلاش برای کاهش اثرات منفی اینروابط در راستای ساماندهی آنها، زمینه ساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود.توسعه پایدار یکی از جامعترین مفاهیم در همه زمانها است. اهداف توسعه پایدار در همه سطوح سازمان فضایی(محلی،منطقه ای و جهانی) مطرح است. بدین ترتیب به نظر می رسد جهت کاهش آثارغیراصولی شهرها بر نواحی روستایی و تضمین منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی هر یک، تاکید بر رویکرد مدیریت توسعه پایدا رامری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد.

لینک کمکی