فایل ورد (word) تحليلي بر مکان يابي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد برنامه ريزي کاربري زمين (مطالعه موردي مسکن مهربجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليلي بر مکان يابي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد برنامه ريزي کاربري زمين (مطالعه موردي مسکن مهربجنورد) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليلي بر مکان يابي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد برنامه ريزي کاربري زمين (مطالعه موردي مسکن مهربجنورد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليلي بر مکان يابي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد برنامه ريزي کاربري زمين (مطالعه موردي مسکن مهربجنورد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليلي بر مکان يابي مجتمع هاي مسکوني با رويکرد برنامه ريزي کاربري زمين (مطالعه موردي مسکن مهربجنورد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

با رشد شهرنشینی،حجم تقاضا برای مسکن و محل زیست نیز افزایش می یابد.ولی به علت ساختار اقتصاد ی-سیاسی خاص همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها کمتر بوده است.در میان کاربریهای پرتقاضا،کاربری های مسکون ی در پاسخگویی به نیازهای جمعیت شهرها با مشکلات زیادی مواجه اند.مکان یابی از پرکاربردترین تصمیم گیرهای مکانی است که تخت تاثیر بسیاری از عوامل زیست محیطی می تواند قرار بگیرد.هدف از مکان یابی،یافتن مجموعه ا ی از گزینه ها ی مکان یمناسب برای یک کاربرد خاص است.در مکان یابی محل کاربریهای مسکونی بطورکلی باید دونوع معیار:عمومی و اختصاصی را در نظر گرفت.معیار عموم ی مانند سازگاریآکاراییآایمنی و آسایش و نیز معیارهای اختصاصی مانند شرای استقرار،جمعیت زیر پوششو غ یره م ی باشد.اگر ا ین معارها به طورکلی محقق نیابند،محیط مسکن،مطلوب نخواهد بود.لذا به جهت اطمینان از رعایت معیارهای موردنظر،در ا ین پژوهش به ارزیابی کاربری مسکونی پرداخته شده است.روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش توص یفی-تحلیلی م یباشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی-میدانی است.یافته های پژوهش نشان میدهد مکانت یابی مجتمع های مسکونی مسکن مهر شهر بجنورد،از نظر رعایت اصول و معیارهای طراحی مکان گزینی جهت دستیابی به محیط مطلوب برای زندگی،در وضعیت مناسبی قرار دارد.و مسکن مهر بجنورد در راستای هماهنگی با طرح ها ی بلادست ی توسعه شهر یبجنورد عمل کرده است.

لینک کمکی