فایل ورد (word) کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسيل يابي منابع آب (مطالعه موردي : تاقديس شيرگون)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسيل يابي منابع آب (مطالعه موردي : تاقديس شيرگون) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسيل يابي منابع آب (مطالعه موردي : تاقديس شيرگون)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسيل يابي منابع آب (مطالعه موردي : تاقديس شيرگون)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کاربرد سنجش از دور ، GIS و AHP در پتانسيل يابي منابع آب (مطالعه موردي : تاقديس شيرگون) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در حال حاضر با توجه به محدودیتهای کمی و کیفی منابع آبرفتی در برخی از نقاط جهان، منابع کارستی مهمترین منبع تامین کننده آب در بخشهای مختلف مصرف (شرب، کشاورزی و ...) به شمار میروند. از اینرو اولین قدم برای رسیدن به مدیریت قابل اعتماد در منابع آب کارستی، پتانسیلیابی و مکانیابی این منابع است. محققان، سنجش از دور و GIS را برای تلفیق لایههای گوناگون جهت اکتشاف منابع آب کارستی به کار بردهاند. در این تحقیق هشت نمایهی موثر در هیدروژیولوژی کارست جهت تعیین مناطقی با پتانسیل بالای آب زیرزمینی در مناطق کارستی در محدوده شمال شرق خوزستان (تاقدیس شیرگون) پیشنهاد شده است. نقشههای معیار بارش(p ،(تراکم شکستگیها (D ،(فاصله از شکستگیها (B ،(دما(T ،(شیب (O ،(توپوگرافی (Tg ،(لیتولوژی (G ،(پوشش گیاهی (v (با استفاده از دادههای موجود و توابع تحلیلی GIS آماده سازی شدند. به منظور وزندهی به معیارهای اصلی از روش آنالیز سلسله مراتبی (AHP ،(با رعایت نرخ استاندارد ناسازگاری استفاده شد، سپس زیرمعیارها و معیارهای اصلی به منظور تحلیل مکانی وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS(شد. با تلفیق کلیه ارزشهای وزنی با هم، محدودههای مناسب از لحاظ پتانسیل آبزیرزمینی در قالب یک نقشه تعیین گردید. طبق نقشه نهایی ، 36 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه در محدوده دارای پتانسیل بالا، 13 درصد با پتانسیل متوسط، 29 درصددارای پتانسیل کم و 22 درصد دارای پتانسیل خیلیکم آبدهی میباشند.

لینک کمکی