فایل ورد (word) مزايا و کاربرد مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مزايا و کاربرد مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مزايا و کاربرد مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مزايا و کاربرد مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مزايا و کاربرد مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از جمله صنعت ساختمان ، دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوانی است . این گونه موارد که به نام عدم قطعیت نامیده میشوند ، می تو انند نتیج ه کار ر ا گاهی به بهتر و گاهی به بدتر از آنچه پیش بینی شدهتغییر دهند .در گذشته ، مدیران با است فاده از تجربیات خود درصد ی از هزینه وزمان را برای ریسک و فرصت در نظر است ، می گرفتند امابر اساس یک مطالعه میدانی، ریسکهای موجود در سه فاز کلی از چرخه حیات قرارداد هایمتعارف شامل طراحی ،مناقصه و ساخت در حوزه های مختلف شناسایی ودسته بندی شده و سپس بر اساس نظرخبرگان و کارشناسان درگیر در پروژ ه های ساخت ، مدلی برای در نظر گرفتن ماتریس تخصیص ریسک درقراردادهای متعارف ارایه گردیده است و از این طریق ،طرفین قرارداد خواهند توانست به ارزیابی پیامد ریسکهای بالقوه ،قبل وبعد از عقد قرارداد بپردازند و ریسک ها را در آنالیز قیمت پیشنهادی خود دخالت دهند.از طرفی باتوجه به اینکه طبق ضوابط و قوانین حاکم در قراردادهای پیمانکاری تخصیص ریسکها و علل افزایشهزینه و زمان بر اساسشرایط عمومی پیمان این قراردادها، متناسببا منشاء و مقصر بروزآنها تخصیص داده نشده است ودر این نوع قراردادها عمده ریسکها به کارفرما تخصیصداده شده بطوریکه مهندس مشاور بهنحوی هیچ گونه ریسکی را متقبل نمی شود. این موضوع نیز لزوم بازنگری در شرایط عمومی پیمانهای متعارف را ضروری می نماید.امید است با لحاظ موارد ذکرشده در قراردادهای متعارف ،کاهش منازعات طرفین، اجرای درست و به موقع پروژه،عدم افزایش قیمت قرارداد وایجاد انگیزه سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های جدید حاصل گردد.

لینک کمکی