فایل ورد (word) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش امنيت در ميزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي ،معماري،عمران،محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فضای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی برقرار میکند. این فضاها میباید مبتنی بر اصولی باشد که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای شهروندان، به عنوان فضایی برای تداوم حضور فیزیکی و بقا حیات جمعی نیز به حساب آید. امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهر کانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشری است و در هرم مازلو جز اصلیترین نیازهای انسان ذکر شده است. هدف از این مقاله بررسی نقش امنیت در میزان حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری است.روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد که با استفاده از مطالعات کتابخانهای رابطهی بین امنیت و میزان حضورپذیری شهروندان مورد بررسی قرار گرفت و مدل مفهومی پژوهش تدوین گردید.یافتههای پژوهش بیان میکند که عوامل تاثیرگذار بر افزایش امنیت نظیر اختالط کاربری، مقیاس انسانی، مبلمان شهری، دسترسیهای مناسب، خوانایی، نورپردازی مناسب، کنترل و نظارت، افزایش حس تعلق بر میزان حضورپذیری افراد در فضاهای شهری تاثیر گذارند.

لینک کمکی