فایل ورد (word) اثرات دگرآسيبي دورههاي پوسيدگي اندامهاي مختلف گوشبره ) Chrozophora tinctoria L. ) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گوجه فرنگي . Lycopersicon esculentum mill

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرات دگرآسيبي دورههاي پوسيدگي اندامهاي مختلف گوشبره ) Chrozophora tinctoria L. ) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گوجه فرنگي . Lycopersicon esculentum mill دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرات دگرآسيبي دورههاي پوسيدگي اندامهاي مختلف گوشبره ) Chrozophora tinctoria L. ) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گوجه فرنگي . Lycopersicon esculentum mill  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرات دگرآسيبي دورههاي پوسيدگي اندامهاي مختلف گوشبره ) Chrozophora tinctoria L. ) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گوجه فرنگي . Lycopersicon esculentum mill،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرات دگرآسيبي دورههاي پوسيدگي اندامهاي مختلف گوشبره ) Chrozophora tinctoria L. ) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گوجه فرنگي . Lycopersicon esculentum mill :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی اندامهای پوسیده رشد گیاه گوجهفرنگی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در سال 1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. آزمایش دارای 2 عامل اندامهای گوش بره در 4 سطح (ریشه، ساقه، برگ و گیاه کامل بدون گلآذین) و دورههای پوسیدگی در 9 سطح (0 ،15 ،30 ،45 ،60 ،75 و 90 روز پوسیدگی و نیز شاهد) بود. نتایج آزمایش نشان داد که دورههای پوسیدگی، نوع اندام و همچنین اثرات متقابل دورههای پوسیدگی و نوع اندام اثر معنیداری بر وزن خشک گوجهفرنگی داشتند. افزایش دوره پوسیدگی تا 45 روز منجر به کاهش وزن خشک گوجهفرنگی شد در حالی که با افزایش دوره پوسیدگی از 45 روز به بعد افزایش تدریجی وزن خشک مشاهده شد. بیشترین شدت کاهش وزن خشکتولیدی مربوط به برگهای پوسیده بود.

لینک کمکی