فایل ورد (word) اثرات کاربرد هيوميک اسيد و کود نيتروژن بر رشد و عملکرد ارقام نخود ديم (Cicer arietinum L.) در منطقه بيرانشهر لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرات کاربرد هيوميک اسيد و کود نيتروژن بر رشد و عملکرد ارقام نخود ديم (Cicer arietinum L.) در منطقه بيرانشهر لرستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرات کاربرد هيوميک اسيد و کود نيتروژن بر رشد و عملکرد ارقام نخود ديم (Cicer arietinum L.) در منطقه بيرانشهر لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرات کاربرد هيوميک اسيد و کود نيتروژن بر رشد و عملکرد ارقام نخود ديم (Cicer arietinum L.) در منطقه بيرانشهر لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرات کاربرد هيوميک اسيد و کود نيتروژن بر رشد و عملکرد ارقام نخود ديم (Cicer arietinum L.) در منطقه بيرانشهر لرستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه اثرات هیومیک اسید و کود نیتروژن بر وضعیت رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم (.L arietinum Cicer ،(آزمایشی بهصورت فاکتوریل بر مبنای طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سالزراعی 95-1394 در منطقه بیرانشهر استان لرستان اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل هیومیک اسید (کاربرد یک کیلوگرم در هکتار و عدم کاربرد)، کود نیتروژن از منبع اوره 46 درصد در سه سطح (صفر، 35 و 70 کیلوگرم در هکتار) و ارقام نخود دیم شامل (تودهی محلی بیرانشهر، عادل طبقه پرورشی 3 و آزاد) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد هیومیکاسید بر تعداد شاخه در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه معنیدار بود. بیشترین عملکرد دانه به میزان 88/2155 کیلوگرم در هکتار، تعداد شاخه در بوته به میزان 43/6 ،تعداد غلاف در بوته به میزان 90/15 ،تعداد دانه در بوته به میزان 88/19 ،مربوط به کاربرد هیومیک اسید به میزان یک کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به نتایج، کاربرد هیومیک اسید همزمان با مصرف 35 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، جهت بهبود نسبی شاخصهای رشدی بوته ها و دستیابی به عملکرد کمی و کیفی بیشتر گیاه نخود رقم آزاد در منطقه بیرانشهر و مناطق با اقلیم مشابه پیشنهاد میگردد.

لینک کمکی