فایل ورد (word) اثرکشت مخلوط کنجد Sesamum indicum L. و لوبيا تپاري Phaseolus acutiflous بر عملکرد و اجزاي عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرکشت مخلوط کنجد Sesamum indicum L. و لوبيا تپاري Phaseolus acutiflous بر عملکرد و اجزاي عملکرد دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرکشت مخلوط کنجد Sesamum indicum L. و لوبيا تپاري Phaseolus acutiflous بر عملکرد و اجزاي عملکرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرکشت مخلوط کنجد Sesamum indicum L. و لوبيا تپاري Phaseolus acutiflous بر عملکرد و اجزاي عملکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرکشت مخلوط کنجد Sesamum indicum L. و لوبيا تپاري Phaseolus acutiflous بر عملکرد و اجزاي عملکرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از راهکارهای حرکت به سمت کشاورزی پایدار، افزایش تنوع در بوم نظامهای کشاورزی با بکارگیری مخلوطی از گونهها و ارقام مختلف گیاهان زراعی میباشد. به منظور ارزیابی اثر کشت مخلوط کنجد و لوبیاتپاری برعملکرد، اجزای عملکرد آزمایشی در مزرعهای واقع در شهرستان جیرفت در سال 1394 اجرا شد. این آزمایش در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد نسبتهای مختلف کاشت شامل کنجد و لوبیا براساس روش جایگزینی و افزایشی در نظر گرفته شد تیمارهای آزمایش عبارتند از: 1 -100 درصد کنجد، 2 -100 درصد لوبیا، 3 -50 درصد کنجد + 50 درصد لوبیا، 4 -75 درصد کنجد + 25 درصد لوبیا، 5 -25 درصد کنجد + 75 درصد لوبیا، 6 -100 درصد کنجد + 100 درصد لوبیا، 7 -100 درصد کنجد +50 درصد لوبیا، 8 -50 درصد کنجد + 100 درصد لوبیا. بر پایه نتایج بدست آمده سیستم کشت مخلوط بر خصوصیات کمی کنجد و لوبیا اثر معنیداری داشت بیشترین عملکرد بیولوژیک و دانه برای کنجد و لوبیا در نسبتهای مخلوط به دلیل رقابت با یکدیگر برای کسب منابع کاهش پیدا کرد و بیشترین میزان آن در کشت خالص حاصل شد. ارزیابی سودمندی کشت مخلوط نشان از برتری کشت مخلوط دو گونه نسبت به تککشتی هر یک از آنها داشت در تمامی تیمارهای مخلوط نسبت برابری زمین بزرگتر از یک بود. بالاترین نسبت برابر زمین به مقدار 53/1 از تیمار 100 درصد کنجد + 50 درصد لوبیا تپاری بدست آمد.

لینک کمکی