فایل ورد (word) ارزيابي اثر تراکم کاشت و فواصل مختلف آبياري برشاخص هاي رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (melissa officinalis L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي اثر تراکم کاشت و فواصل مختلف آبياري برشاخص هاي رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (melissa officinalis L.) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي اثر تراکم کاشت و فواصل مختلف آبياري برشاخص هاي رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (melissa officinalis L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي اثر تراکم کاشت و فواصل مختلف آبياري برشاخص هاي رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (melissa officinalis L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي اثر تراکم کاشت و فواصل مختلف آبياري برشاخص هاي رويشي و ميزان اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (melissa officinalis L.) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

گیاه بادرنجبویه با نام علمی officinalis Mellisa از تیره نعناییان یکی از گیاهان دارویی مهم دنیا بوده که به دلیل دارا بودن ترکیبهای معطر خاص موجود در اسانس، در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی کاربرد فراوانی دارد. پیکر رویشی این گیاه حاوی مواد موثره بوده و خواص دارویی دارند. به منظور مطالعه اثر فواصل مختلف آبیاری و فواصل کاشت بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بادرنجبویه یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1394 در مزرعه شخصی واقع در میناب انجام شد. به این منظور،آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار شامل 4 تیمار تراکم کشت و 4 دوره آبیاری اجرا شد. بدین صورت که در هر کرت قلمه ها با فاصله های 20 ،40 ،60 و 80 سانتی متری از هم کاشته شدند و 4 دوره آبیاری با حجم 20 لیتر آب در هر دور آبیاری، شامل A) هر روز)،B) یک روز در میان)،C) سه روز در میان) و D) پنج روز در میان) بر روی آنها اعمال شد. پارامترهای مورفولوژیکی شامل طول ساقه، گره، برگ، سطح برگ و وزن تر برگ و ساقه و نوع اسانس غالب این گیاه اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تیمار B40 واجد بلندترین طول ساقه، تیمار تراکم کاشت 60 سانتی متر و آبیاری یک روزدر میان (B60 (بیشترین طول گره، تیمار تراکم کاشت 40 سانتی متر و آبیاری یک روز در میان ( B40 (واجد بلندترین طول برگ، تیمار تراکم کاشت 60 سانتی متر و آبیاری یک روز در میان (B60 (واجد بیشترین پهنای برگ و همچنین بالاترین سطح برگ و تیمار تراکم کاشت 20 سانتی متر و آبیاری سه روز در میان (C20 (بیشترین وزن تر را در مقایسه با سایر تیمارهای مورد بررسی داشت. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی ترکیبات موجود در اسانس گیاه بادرنجبویه نشان داد که محتمل ترین ترکیب موجود در اسانس تیمارهای بادرنجبویه، فنول می باشد.

لینک کمکی