فایل ورد (word) ارزيابي تغيير کاربري اراضي مرتعي به کشاورزي با استفاده از تکنيکهاي GIS و RS مطالعه موردي: شهرستان کميجان، استان مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي تغيير کاربري اراضي مرتعي به کشاورزي با استفاده از تکنيکهاي GIS و RS مطالعه موردي: شهرستان کميجان، استان مرکزي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي تغيير کاربري اراضي مرتعي به کشاورزي با استفاده از تکنيکهاي GIS و RS مطالعه موردي: شهرستان کميجان، استان مرکزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي تغيير کاربري اراضي مرتعي به کشاورزي با استفاده از تکنيکهاي GIS و RS مطالعه موردي: شهرستان کميجان، استان مرکزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي تغيير کاربري اراضي مرتعي به کشاورزي با استفاده از تکنيکهاي GIS و RS مطالعه موردي: شهرستان کميجان، استان مرکزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مقایسه تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی در شهرستان کمیجان در یک دوره 14 ساله است. برای این منظور از تصاویر لندست مربوط به سال های 2000 و 2014 با روش طبقه بندی نظارت شده پردازش گردید. نقشه طبقهبندی کاربری شامل کاربری مرتع، کشاورزی و اراضی بایر در منطقه شناسایی شد. صحت کلی نقشه های تولیدی با ضریب کاپامحاسبه شد. نتایج حاصل از ارزیابی دقت تعیین کاربری ها با استفاده از ضریب کاپا نشان داده است این ضریب برای سال های2000 و 2014 به ترتیب برابر با 38/92 و 21/94 درصد بدست امده است. نتایج این پژوهش نشان داد که از سال 2000 تا سال 2014 کاربری مرتعی کاهش یافته و کاربری کشاورزی و اراضی بایر افزایش یافته است.

لینک کمکی