فایل ورد (word) ارزيابي ژنوتيپهاي پيشرفته گلرنگ در برابر بيماري زنگ گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي ژنوتيپهاي پيشرفته گلرنگ در برابر بيماري زنگ گلرنگ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي ژنوتيپهاي پيشرفته گلرنگ در برابر بيماري زنگ گلرنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي ژنوتيپهاي پيشرفته گلرنگ در برابر بيماري زنگ گلرنگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي ژنوتيپهاي پيشرفته گلرنگ در برابر بيماري زنگ گلرنگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

زنگ گلرنگ یک بیماری شایع و زود هنگام در مزارع گلرنگ میباشد که خاکزاد و بذر زاد بوده و اگر در مرحله گیاهچهای بروز کند منجر به کاهش شدید محصول میگردد. در این تحقیق، به منظور گزینش لاینهای گلرنگ مقاوم به این بیماری، واکنش 28 ژنوتیپ امید بخش گلرنگ از نظر میزان حساسیت و مقاومت به بیماری زنگ گلرنگ در مرحله گیاهچهای با عامل (Cda carthami Puccinia ،(مورد ارزیابی قرارگرفت. آزمایش در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی سرارود کرمانشاه، در قالب طرح بلوکهای تصادفی با دو تکرار انجام شد. جهت آلودگی مصنوعی، بذرها با تلیوسپور قارچ عامل بیماری گرد آلود شدند. درصد گیاهچههای سبز شده و تعداد گیاهان مرده (درصد مرگ و میر گیاهچهها) در مراحل 2 تا 8 برگی، روزت و گیاه بالغ(گل دهی) ثبت شد. همچنین میزان آلودگی گیاهان باقی مانده بررسی گردیده و عکس العمل لاینها با استفاده از مقیاس نمرهای ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که از 28 ژنوتیپ مورد بررسی، 6 ژنوتیپ نیمه مقاوم و بقیه نیمه حساس وحساس بودند. در این آزمایش رقم فرامان به عنوان شاهد مقاوم و رقم زرقان 279 به عنوان شاهد حساس در نظر گرفته شد که به ترتیب با میزان مرگ و میر10 و 65 درصد، واکنش مقاوم و حساس نشان دادند.

لینک کمکی