فایل ورد (word) ارزيابي سودمندي کشت مخلوط افزايشي زوفا ( Hyssopus Officinalis ) و عدس Lens culinaris

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي سودمندي کشت مخلوط افزايشي زوفا ( Hyssopus Officinalis ) و عدس Lens culinaris دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي سودمندي کشت مخلوط افزايشي زوفا ( Hyssopus Officinalis ) و عدس Lens culinaris  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي سودمندي کشت مخلوط افزايشي زوفا ( Hyssopus Officinalis ) و عدس Lens culinaris،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي سودمندي کشت مخلوط افزايشي زوفا ( Hyssopus Officinalis ) و عدس Lens culinaris :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

به منظور بررسی ترکیبهای مختلف کشت مخلوط افزایشی زوفا (Officinalis Hyssopus (و عدس (culinaris Lens ،(آزمایشی در سال 1395 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: کشت خالص زوفا (A ،(کشت خالص عدس (B ،(100 %زوفا + 25%عدس(C ،(100 %زوفا + 50 %عدس (D ،(100 %عدس+ 25 %زوفا (E (و 100 %عدس+ 50 %زوفا (F (بود. نتایج این تحقیق نشان داد که کشت خالص زوفا (تیمار A (و کشت مخلوط 100 %زوفا + 25 %عدس (تیمار C (بیشترین مقدار عملکرد اسانس زوفا را داشتند و از لحاظ آماری نیز با هم تفاوت معنیداری نشان ندادند. کمترین عملکرد اسانس زوفا در واحد سطح به تیمارهای E) 100 %عدس+ 25 %زوفا) و F) 100 %عدس+ 50 %زوفا) اختصاص داشت که با هم در یک گروه قرار گرفتند. عملکرد دانه گیاه عدس در کشت خالص آن بیشترین مقدار بود که با حالتهای مختلف کشت مخلوط تفاوت معنیداری نشان داد. کمترین عملکرد دانه عدس در واحد سطح از تیمار C) 100 %زوفا + 25 %عدس) بدست آمد که با سایر تیمارها تفاوت معنیداری نشان داد. محاسبه نسبت برابری زمین (LER (و مقایسه آنها نشان داد که تمام نسبتهای اختلاط زوفا و عدس (به استثنای کشت مخلوط 100 %عدس+ 50 %زوفا - تیمار F ،(LER بزرگتر از یک داشتند که نشان از برتری کشت مخلوط نسبت به تک کشتی دارد. لازم به ذکر است که تیمارهای C) 100 %زوفا + 25%عدس) و D) 100 %زوفا + 50 %عدس) بالاترین میزان LER را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی