فایل ورد (word) بررسي اثر اعمال محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دو سويه راس و آرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر اعمال محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دو سويه راس و آرين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر اعمال محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دو سويه راس و آرين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر اعمال محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دو سويه راس و آرين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر اعمال محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دو سويه راس و آرين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور فایل ورد (word) بررسي اثر اعمال محدوديت غذايي بر عملکرد جوجه هاي گوشتي دو سويه راس و آرين انجام شد. دراین آزمایش تعداد 50 قطعه جوجه از دو سویه راس و آرین را تا سن یازده روزگی تحت شرایط استاندارد محیطی و تغذیه ایپرورش داده شدند. از روز دوازدهم دوره پرورش در قالب طرح آزمایش کاملا تصادفی 2*2،پس از توزین دقیق، 48 قطعه ازهر سویه جمعا در تعداد 16 قفس بصورت تصادفی تقسیم شدند. از روز دوازدهم دوره پرورش و با آغاز دوره آزمایش ،8 قفساز 16 قفس (4قفس از سویه راس و 4 قفس از سویه آرین) تحت اعمال محدودیت غذایی قرار گرفتند و 8 قفس دیگر به عنوانگروه کنترل تحت شرایط استاندارد پرورش داده شدند. محدودیت غذایی از ساعت 12 شب تا 12 ظهر اعمل می شد وپرندگان به هیچ غذایی دسترسی نداشتند و تنها به آب دسترسی داشتند. خوراک مصرفی و باقیمانده خوراک بصورت روزانهاندازه گیری و ثبت می شد. در انتهای دوره آزمایش داده های جمع اوری شده را با استفاده از نرم افزارSAS وTATC MS آنالیز شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که در طول دوره آزمایش، در ابتدا مصرف غذا کاهش محسوسی داشتهولی به تدریج به حالت عادی برگشته و در انتهای دوره آزمایش بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت (05,0 > p .(افزایش وزن نیز در انتهای دوره آزمایش تفاوت معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی و کنترل نداشت (05,0 > p (با اینحال ضریب تبدیل غذایی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (05,0 < p .(در نهایت به نظر میرسد که محدودیت غذایی بدلیل موثر بودن بر بروز رشد جبرانی می تواند عامل اصلی بهبود ضریب تبدیل باشد و باعث افزایش سوددهی پرورش جوجه های گوشتی می شود.

لینک کمکی