فایل ورد (word) بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي نعناع فلفلي Mentha piperita L.بر جوانه زني و رشد اوليه خردلوحشي (Sinapis arvensis L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي نعناع فلفلي Mentha piperita L.بر جوانه زني و رشد اوليه خردلوحشي (Sinapis arvensis L.) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي نعناع فلفلي Mentha piperita L.بر جوانه زني و رشد اوليه خردلوحشي (Sinapis arvensis L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي نعناع فلفلي Mentha piperita L.بر جوانه زني و رشد اوليه خردلوحشي (Sinapis arvensis L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر دگرآسيبي عصاره آبي نعناع فلفلي Mentha piperita L.بر جوانه زني و رشد اوليه خردلوحشي (Sinapis arvensis L.) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات عصاره آبی نعناع فلفلی بر جوانهزنی و رشد اولیه خردل وحشی در قالب طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه و گلخانه اجرا شد. در این مطالعه اثر 5 غلظت متفاوت از عصاره آبی گیاه نعناع 0(شاهد)، 25،%50 ،%75 %و100 %بر روی جوانهزنی و رشد اولیه خردلوحشی بررسی گردید. تیمار آب مقطربه عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی گیاه نعناع، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه و ساقه در خردل وحشی به طور معنی داری کاهش یافت. در بررسی آزمایشگاهی مشخص شد که خردل وحشی حساسیت زیادی را نسبت به عصاره آبی گیاه نعناع نشان داد طوریکه درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقچه در گیاه خردل به ترتیب 76 و71 و60 درصد در غلظت100 %نسبت به شاهد کاهش یافت.

لینک کمکی