فایل ورد (word) بررسي اثر غلظتهاي مختلف آنتي بيوتيک سفوتاکسيم و کلرآمفنيکل بر آلودگي باکتريايي در کشت بافت خرما Phoenix dactylifera L.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر غلظتهاي مختلف آنتي بيوتيک سفوتاکسيم و کلرآمفنيکل بر آلودگي باکتريايي در کشت بافت خرما Phoenix dactylifera L. دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر غلظتهاي مختلف آنتي بيوتيک سفوتاکسيم و کلرآمفنيکل بر آلودگي باکتريايي در کشت بافت خرما Phoenix dactylifera L.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر غلظتهاي مختلف آنتي بيوتيک سفوتاکسيم و کلرآمفنيکل بر آلودگي باکتريايي در کشت بافت خرما Phoenix dactylifera L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر غلظتهاي مختلف آنتي بيوتيک سفوتاکسيم و کلرآمفنيکل بر آلودگي باکتريايي در کشت بافت خرما Phoenix dactylifera L. :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

خرما متعلق به خانواده Arecaceae و گیاهی تکلپه، دوپایه و چند ساله است و نقش اقتصادی و اجتماعی مهمی در مناطق بیابانی خاورمیانه و شمال آفریقا را داراست. با توجه به مشکلات کشت سنتی خرما، کشت بافت خرما ابزاری سودمند و کارآمد برای تکثیر و توسعه کشت خرما در جهان است. آلودگی باکتریایی یکی از مشکلات مهم در کشت بافت خرما است و باعث آلودگی و از بین رفتن20-3 درصدی ریزنمونهها میگردد و یکی از راههای پیشگیری از آن استفاده از آنتیبیوتیک است. این آزمایش به منظور بدست آوردن بهترین غلظت از آنتیبیوتیکهای سفوتاکسیم و کلرآمفنیکل، به منظور کنترل آلودگی باکتریایی در کشت بافت خرما رقم استعمران انجام شد. کلرآمفنیکل در 3 سطح (1-l.mg 100 ،50 ،0 (و سفوتاکسیم در 3 سطح (1-l.mg 100 ،50 ،0 (مورد استفاده قرار گرفتند. بررسیها در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایهکاملا0 تصادفی، در3 تکرار و 9 تیمار روی محیط کشت MS پایه با تنظیمکنندههای رشد انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از کلرآمفنیکل به تنهایی میتواند آلودگی باکتریایی را در کشت بافت خرما کنترل کند، و روند خطی کاهش آلودگی نشان میدهد میزان مصرف کلرآمفنیکل میتواند بیش از اینها افزایش یابد.

لینک کمکی