فایل ورد (word) بررسي اثر مخلوط خاک دياتومه و حشرهکش اسپينوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهاي حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر مخلوط خاک دياتومه و حشرهکش اسپينوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهاي حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر مخلوط خاک دياتومه و حشرهکش اسپينوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهاي حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر مخلوط خاک دياتومه و حشرهکش اسپينوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهاي حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر مخلوط خاک دياتومه و حشرهکش اسپينوسد جهت کنترل سوسک چهار نقطهاي حبوبات، Col: Bruchidae F. Callosobruchus maculates :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

سوسک چهار نقطهای حبوبات سوسک چهار نقطهای حبوبات.(Bruchidae: Col. (F maculatus Callosobruchus یکیازآفات مهمی است کهلاروآن ازارقام مختلف لوبیا،نخود،ماش،عدس، باقلا و غیره تغذیه و در تمام دنیابه خصوص مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری خسارت قابل توجهی بهمحصولات انباری وارد میکند. کارایی حشرهکش های زیست سازگار اسپینوسد و خاک دیاتومه روی حشرات بالغ این آفت بررسی شد. مقدار LC50 خاکدیاتومه، فرمولاسیون Rsec-silico برای حشرات کامل سوسک چهارنقطهای 34/2 m/g و برای حشرهکش اسپینوسد به ترتیب 81/40 l/mg برآورد گردید. همچنین نتایج نشان دادکه باافزایش زمان درمعرض قراردهی باخاکدیاتومه و دز، میزان تلفات حشرات کامل سوسک چهار نقطهای نیز افزایش مییابد، به طوریکه بعد از گذشت 14 روز میزان تلفات به100 میرسد. با توجه به نتایج بدست آمده اختلاط خاک دیاتومه واسپینوسد موجب افزایش کارایی ترکیب در ایجاد تلفات میگردد و لذا با افزودن خاک دیاتومه، میتوان میزان غلظت اسپینوسد را کاهش داد.

لینک کمکی