فایل ورد (word) بررسي استقرار ريزنمونه هاي برگ و دمبرگ گياه پرنده بهشتي و ارزيابي ميزان کل ترکيبات فنلي اين ريزنمونه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي استقرار ريزنمونه هاي برگ و دمبرگ گياه پرنده بهشتي و ارزيابي ميزان کل ترکيبات فنلي اين ريزنمونه ها دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي استقرار ريزنمونه هاي برگ و دمبرگ گياه پرنده بهشتي و ارزيابي ميزان کل ترکيبات فنلي اين ريزنمونه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي استقرار ريزنمونه هاي برگ و دمبرگ گياه پرنده بهشتي و ارزيابي ميزان کل ترکيبات فنلي اين ريزنمونه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي استقرار ريزنمونه هاي برگ و دمبرگ گياه پرنده بهشتي و ارزيابي ميزان کل ترکيبات فنلي اين ريزنمونه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پرند ه بهشتی reginae Strelitzia گیاهی تک لپه است که از لحاظ کشت و کار به دلیل داشتن خفتگی و بلوغ رویان طولانی و هم چنین فاصله زمانی بین کشت بذر و گلدهی تکثیر به شدت کندی دارد. کشت بافت برای این گیاه میتواند روشی امید بخش جهت تکثیر تجاری باشد. در این مطالعه، استقرار ریزنمونههای برگ و دمبرگ گیاه پرنده بهشتی reginae.S و همچنین میزان کل ترکیبات فنلی موجود در دو ریز نمونه مورد بررسی قرار گرفت. استقرار ریزنمونهها در محیط کشت MS حاوی PVP با غلظت 250 و 500 میلی گرم بر لیتر و همچنین ذغال فعال با میزان 1 ،2و 3 میلی گرم بر لیتر در کنار تیمار شاهد به تنهایی و یا در ترکیب باهم و همچنین با محلولهای غوطه وری اسید اسکوربیک با غلظت 05/0 و 1/0 میلی گرم بر لیتر و آب مقطر استریل به مدت 10 و 20 دقیقه به همراه تیمار شاهد کشت شدند. میزان قهوهای شدن ریزنمونههای برگ، دمبرگ بعد از مدت 4 هفته بعد از کشت بررسی شد. مشاهده شد که همه ریزنمونهها به دلیل تولید ترکیبات فنلی دچار آلودگی شدند. اما میزان آلودگی در تیمار حاوی 500 میلی گرم بر لیتر، PVP همراه با 20 دقیقه غوطه وری در آب مقطر استریل کمی کمتر از سایر تیمارها بوده است. میزان کل ترکیبات فنلی در دو ریزنمونه برگ و دمبرگ اندازه گیری و مشخص شد که بافتهای نرم ترکیبات فنلی کمتری دارند.

لینک کمکی