فایل ورد (word) بررسي بيان ژن در رويان جوجه هاي بکرزايي شده تحت تاثير فاکتور رشد شبه انسوليني 1- و فدروزول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي بيان ژن در رويان جوجه هاي بکرزايي شده تحت تاثير فاکتور رشد شبه انسوليني 1- و فدروزول دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي بيان ژن در رويان جوجه هاي بکرزايي شده تحت تاثير فاکتور رشد شبه انسوليني 1- و فدروزول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي بيان ژن در رويان جوجه هاي بکرزايي شده تحت تاثير فاکتور رشد شبه انسوليني 1- و فدروزول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي بيان ژن در رويان جوجه هاي بکرزايي شده تحت تاثير فاکتور رشد شبه انسوليني 1- و فدروزول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در این تحقیق از 350 تخممرغ بومی در 7 گروه تیماری با 50 تکرار استفاده شد. تخممرغها در روز اول تخمگذاری و پس از انکوباسیون 24 ساعته مورد تزریق فاکتور رشد شبه انسولینی-1)) 1X (I-IGF) (100 نانوگرم در میکرولیتر) و آنتیآروماتاز فدروزول ( Fadrozole)(100میکروگرم در میکرولیتر) قرار گرفتند . در اینجا بیان سه ژن Nanog ،II-IGF و Mos با PCR time-real مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از رویه GLM و نرمافزارSAS دادههای مربوط به بیان ژن آنالیز شد. بررسیهای بیان ژن در مورد ژن Nanog ،کمترین میانگین را به گروه کنترل مثبت جنینهای روز صفر نسبت میدهد (0012383 035609/0 .(همچنین گروه تزریق(2X(I-IGF+Fadrozole ،به طور معنیداری بالاترین میزان بیان ژن Nanog را نشان داده است (4106194/0400334/2 .(در مورد ژن Mos نیز بیان تزریق؛ کنترل گروه و) 0/000128 0/00007918) ؛IFG-I(2X) ،(0/0004060/000111576) ؛IFG-I(1X) تزریق گروه در(000071888/0 000133/0 (به طور معنیداری بالاتر از سایر گروهها بود. بیان ژن II-IGF نشان میدهد که این ژن به میزان بالایی (0333386/0092008/0 (در گروه بارور روز صفر، بیان میشود و در سایر گروهها بیان بسیار ناچیزی دارد. در نتیجه میتوان گفت یک (II-IGF (ژنی است که از طرف پدری به ارث میرسد و مهروموم مادری است بنابراین این ژن در جنینهای بکرزاده بیان نمیگردد. ژنMos عامل میتوژن و عامل توقف بکرزایی است که تحت تاثیر گروه های تزریق بیان آن تحت تاثیر قرار گرفته است و همه این وقایع باعث حفظ خاصیت پرتوانی (Nanog (در جنینهای بکرزاده شده است. بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که تزریق فدروزول و فاکتور رشد شبه انسولینی1 به میزان 400) نانوگرم بر میکرولیتر) در روز اول انکوباسیون تخممرغهای بومی باعث تجزیه عامل توقف بکرزایی (Mos (آغاز رشد بکرزایی (II-IGF (وحفظ خاصیت پرتوانی (Nanog (در جنین های بکرزاده میگردد.

لینک کمکی