فایل ورد (word) بررسي پاسخ فيتوشيميايي و مورفولوژيکي گياه نعنا فلفلي ( Mentha piperita ) تحت تيمار برخي کودهاي بيولوژيک در شرايط کمآبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي پاسخ فيتوشيميايي و مورفولوژيکي گياه نعنا فلفلي ( Mentha piperita ) تحت تيمار برخي کودهاي بيولوژيک در شرايط کمآبي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي پاسخ فيتوشيميايي و مورفولوژيکي گياه نعنا فلفلي ( Mentha piperita ) تحت تيمار برخي کودهاي بيولوژيک در شرايط کمآبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي پاسخ فيتوشيميايي و مورفولوژيکي گياه نعنا فلفلي ( Mentha piperita ) تحت تيمار برخي کودهاي بيولوژيک در شرايط کمآبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي پاسخ فيتوشيميايي و مورفولوژيکي گياه نعنا فلفلي ( Mentha piperita ) تحت تيمار برخي کودهاي بيولوژيک در شرايط کمآبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

رتبهبندی گیاهان دارویی براساس درصد مصرف جهانی نشان میدهد که گونههای مختلف گیاه نعناع از جمله پر مصرف ترین گیاهانی هستند که علاوه بر استفاده تازه خوری در صنایع مختلف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی به کار می روند؛ نعناع فلفلی با نام علمی piperita Mentha از گونههای مهم نعناع می باشد. با توجه به امکان سوء تاثیر استفاده از کوهای شیمیایی بر متابولیتهای ثانویه گیاهان دارویی و لزوم جایگزینی کودهای بیولوژیکی و همچنین شرایط تنش کم آبی که تولید بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار میدهد، این پژوهش در سال زراعی 1394-1393 در مزرعه شخصی، واقع در جاده ماهدشت جهت بررسی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی piperita Mentha تحت تاثیر دو نوع کود بیولوژیک حاوی باکتری استرپتومایسس به اجرا درآمد. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در 3 تکرار و 12 تیمار انجام گردید. فاکتورهای تحقیق عبارتند از نوعی کود بیولوژیک در 3 سطح دو شاهد و) M) Streptomyces strain S2و) C) Streptomyces rimosus C-2012 مایسس استرپتو مختلف سویهبدون کاربرد باکتری همچنین روش اعمال کود بیولوژیک در 2 سطح القا به ریشه و کاربرد سرک و تنش خشکی (کم آبی) در 2 سطح آبیاری معمول و قطع آبیاری پس از 4 هفته پس ازکشت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات استعمال کودهای بیولوژیکی استرپتومایسس مذکور بر صفات ارتفاع شاخساره، تعداد برگ، وزن تر و خشک ریشه در سطح آماری 5 %معنیدار شد. نتایج آزمون مقایسه میانگین اثرات استعمال تیمارهای کود بیولوژیکی آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار نیومنتول در تیمار استعمال باکتری M بر روی ریشه در شرایط تنش کم آبی(DM ،(بیشترین مقدار گاماترپن در تیمار شاهد باکتری C و M و تیمارهای NC2 , NC1 بیشترین وزن تر و خشک ریشه را نشان دادند و نیز و تیمارهای NC2 , NC1 بیشترین تعداد برگ را نشان دادند، بیشترین تعداد برگ، بیشترین وزن تر و خشک ریشه در تیمار دو بار استعمال باکتری C در شرایط آبی معمول (NC2 (بود.

لینک کمکی