فایل ورد (word) بررسي تنوع گونهاي مگسهاي گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه آن با زيستگاههاي مختلف در منطقه ماکو آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تنوع گونهاي مگسهاي گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه آن با زيستگاههاي مختلف در منطقه ماکو آذربايجان غربي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تنوع گونهاي مگسهاي گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه آن با زيستگاههاي مختلف در منطقه ماکو آذربايجان غربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تنوع گونهاي مگسهاي گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه آن با زيستگاههاي مختلف در منطقه ماکو آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تنوع گونهاي مگسهاي گل (Dip.: Syrphidae) و رابطه آن با زيستگاههاي مختلف در منطقه ماکو آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

خانواده Syrphidae از بزرگترین خانوادههای متعلق به راسته دوبالان میباشد که با نامهای مگسهای گل (fly Flower (و یا مگسهای درجا پرزن (fly Hover (در دنیا شناخته میشوند. این خانواده دارای 3زیرخانواده، 15 قبیله و حدود 6000 گونه میباشد. مگسهای گل در فرم بالغ از شهد و گرده گل تغذیه می-کنند و بهدلیل تغذیه برخی از گونهها در دوران لاروی از شتهها نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات ایفامیکنند. در این خانواده، زیرخانواده Syrphinae مهمترین زیرخانواده بوده و گونههای شکارگر در این زیرخانواده قرار دارند. این زیرخانواده حدود یک سوم گونههای شناخته شده را در بر میگیرد و در منطقه پالیارکتیک سه قبیله Bacchini ،Syrphini و Paragini را شامل میشود. لاروهای زیرخانوادهی Syrphinae شکارگر شتهها، شپشکها، تریپسها محسوب میشوند، در حالیکه زیرخانواده Milesiinaeشامل گونههای گندخوار، گیاهخوار و مولد میاز هستند و لاروهای آنها پوسیدهخوار میباشند. در مطالعه حاضر جهت تعیین گونه غالب و بررسی زیستگاههای هرکدام از گونههای مگسهای گل شناسایی شده در منطقهماکو آذربایجان غربی از اوایل بهار تا اواخر تابستان، اقدام به جمع آوری نمونه از 5 محل نمونهبرداری که ازمناطق روستایی اطراف شهرستان ماکو بودند، شد. ماکو یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی در شمالغربی ایران است که میانگین سالانه دما 6/10 درجه سلسیوس و میانگین بارش در این منطقه به 295 میلیمترمیرسد و به طور کلی این شهر دارای آب و هوای نیمه خشک است. مناطقی از شهرستان ماکو که در این مطالعه، جزو محلهای نمونهبرداری محسوب میشوند، شامل پارک جنگلی شهر، باغ درهای روستای کوسج،باغ دشتی روستای رند، باغ دشتی روستای کشمش تپه، منطقه ییلاقی قره خاچ بود. درصد فراوانی گونه هایجمعآوری شده در هر محل نمونه برداری مشخص گردید که میزان فراوانی گونه ها نسبت به زیستگاه آنها به ترتیب زیر است. در منطقه قره خاچ گونهSpeight and Maibach, Goeldlin occultus Platycheirusاز زیرخانواده Syrphinae با 6/15 درصد فراوانی، در منطقه دشتی رند گونه(.L (ribesii Syrphus از زیر-خانواده Syrphinae با 6/12 درصد فراوانی و گونه (.L (arbustorum Eristalis از زیرخانواده Milesiinae با 7/11 درصد فراوانی، در منطقه کوسج گونه (.Deg (baltentus Episyrphus از زیرخانواده Syrphinae با 19درصد فراوانی، در منطقه پارک جنگلی گونه (.F (corolla Eupeodes از زیرخانواده Syrphinae با 3/17درصد فراوانی، در منطقه کشمش تپه گونه (.L (mellinum Melanostoma از زیرخانواده Syrphinae با 3/18 درصد فراوانی، بیشترین فراوانی را داشتند.

لینک کمکی