فایل ورد (word) بررسي غلظت سرمي FSH هورمون تحريک کننده فوليکول در قبل از بلوغ در بره ماده عربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي غلظت سرمي FSH هورمون تحريک کننده فوليکول در قبل از بلوغ در بره ماده عربي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي غلظت سرمي FSH هورمون تحريک کننده فوليکول در قبل از بلوغ در بره ماده عربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي غلظت سرمي FSH هورمون تحريک کننده فوليکول در قبل از بلوغ در بره ماده عربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي غلظت سرمي FSH هورمون تحريک کننده فوليکول در قبل از بلوغ در بره ماده عربي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مطالعه غلظت سرمی FSH در40 راس بره ماده عربی اندازهگیری شد. برههای مورد استفاده این آزمایش همه در یک رده سنی قرار داشتند. پس از زایمان، وزن زنده میشها و برهها ثبت شد. برهها به مدت سه ماه همراه با مادرانشان نگهداری شدند و از شیر آنها تغذیه کردند. غلظت سرمی FSH از خون جمعآوری شده در هفتههای چهارم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم برای تمامی برهها اندازهگیری شد. غلظت سرمی FSH بره ماده عربی در هفتههای چهارم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم پس از تولد به ترتیب 471,5 ،549,6 ،618,6 ،421,7 و 007,6 ml/ng اندازهگیری شد. وزن زنده بره غلظت سرمی FSH را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار داد(05,0<p ،(اما نوع تولد، سن مادر و وزن تولد بره، بی تاثیر بودند (05,0<p .(نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت سرمی FSH از هفته چهارم تا دهم پس از تولد افزایش مییابد و سپس در هفته 12 پس از تولد رو به کاهش میگذارد.

لینک کمکی