فایل ورد (word) بررسي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و کانيشناختي سه پدان تيپيک در استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و کانيشناختي سه پدان تيپيک در استان کرمانشاه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و کانيشناختي سه پدان تيپيک در استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و کانيشناختي سه پدان تيپيک در استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و کانيشناختي سه پدان تيپيک در استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کانیهای بخش رس خاک بسیاری از ویژگیهای خاک را زیر کنترل خود دارند. آگاهی از نوع و فراوانی این کانیها در کیفیت شناخت و کاربری منابع خاک تعیین کننده است. در این پژوهش بهمنظور بررسی ویژگیهای خاکها و کانی-شناسی رس در منطقه دشتهای سنجابی و حسنآباد واقع در استان کرمانشاه 3 پدان تیپیک انتخاب، تشریح، نمونهبرداری و ردهبندی گردید. مانند دیگر مناطق مدیترانهای، ویژگیهای خاکها نشانگر حاصلخیزی ذاتی بالا و تحول کم بود. از افق سطحی (اکریک) و افق زیرسطحی (کلسیک) جهت انجام آزمایش کانیشناسی بخش رس نمونه تهیه شد. واکنش خاک در محدوده قلیایی کم تا متوسط بوده و از سطح به عمق بهطور عمومی افزایش کمی دارد، که نشاندهنده آهکی بودن مواد مادری است. سیلت، جزء غالب بافت خاکهای مناطق مورد بررسی بوده و در خاکرخها با افزایش عمق میزان رس و کربن آلی بهترتیب روند افزایشی و کاهشی از خود نشان داد. نتایج کانیشناسی نشان داد که وجود مقادیری ایلایت در خاکرخها حکایت از جوانی و مراحل اولیه تکامل خاکهای منطقه دارد و خاستگاه موروثی برای این کانی وجود دارد. بهدلیل جوان بودن خاک منطقه فرآیند تشکیل و تبدیل پالیگورسکیت پیشرفت چندانی نکرده است. میتوان گفت که بخش بیشتر کانی اسمکتیت مربوط به تبدیل ساده ایلیت به اسمکتیت و بخشی نیز توارثی دانست. نبود شرایط لازم در منطقه مورد مطالعه نیز تاییدی بر خاستگاه توارثی کایولینیت در این خاکها است.

لینک کمکی