فایل ورد (word) تاثير تلقيح قارچ ميکوريزا در تنش خشکي بر برخي خصوصيات کيفي پس از برداشت گل ليسيانتوس Eustoma grandiflorum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير تلقيح قارچ ميکوريزا در تنش خشکي بر برخي خصوصيات کيفي پس از برداشت گل ليسيانتوس Eustoma grandiflorum دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير تلقيح قارچ ميکوريزا در تنش خشکي بر برخي خصوصيات کيفي پس از برداشت گل ليسيانتوس Eustoma grandiflorum  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير تلقيح قارچ ميکوريزا در تنش خشکي بر برخي خصوصيات کيفي پس از برداشت گل ليسيانتوس Eustoma grandiflorum،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير تلقيح قارچ ميکوريزا در تنش خشکي بر برخي خصوصيات کيفي پس از برداشت گل ليسيانتوس Eustoma grandiflorum :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گیاه گل لیسیانتوس (grandiflorum Eustoma ،(گیاه گلداری از خانواده Gentianaceae است که به سرعت در بین ده گل شاخه بریده برتر دنیا مطرح شده است. یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای میکوریزا میباشد. همزیستی قارچ میکوریزا با ریشه گیاهان از طریق بهبود جذب عناصر غذایی می تواند باعث واکنش مثبت گیاهان به ویژه در شرایط تنش خشکی شود. به منظور بررسی تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا روی صرفه جویی مصرف آب و برخیخصوصیات کبفی پس از برداشت گل لیسیانتوس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا0 تصادفی در سه تکرار در گلخانه ای در منطقه پاکدشت در سال 1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل فاکتور تنش خشکی در سه سطح (100 ،60 و 30 درصد ظرفیت مزرعه) و فاکتور تلقیح قارچ مایکوریزا در دو سطح (بدون تلقیح و تلقیح قارچ) بود. نتایج نشان داد تیمار My In با بیشترین شاخص سطح برگ و محتوای نسبی رطوبت گلبرگ (به ترتیب 96/3 و 04/74 (در گروه برتر آماری و تیمار My In-Non با کمترین شاخص سطح برگ و محتوای نسبی رطوبت گلبرگ (به ترتیب 59/2 و 53/49 (در ضعیف ترین گروه آماری قرار گرفتند. همچنین تیمار %FC100 باعث افزابش شاخص سطح برگ و محتوای نسبی رطوبت گلبرگ (به ترتیب 98/3 و 85/88 (نسبت به شرایط تیمار %FC30) به ترتیب 06/2 و 01/48 (شد، که این اختلاف معنی دار بود. نهایتا0 بر اساس نتایج تیمار %FC100+My In باعث افزابش میزان کلروفیل کل و شاخص ثبات غشاء سلولی (به ترتیب 88/5 میلی گرم در گرم وزن تازه و 37/7 (نسبت به تیمار%FC30+My In-Non) به ترتیب 07/2 میلی گرم در گرم وزن تازه و 14/3 (شد، که این اختلاف بسیار معنی دار بود. به طور کلی کاربرد میکوریزا در شرایط تنش خشکی در بهبود خصوصیات گیاه لیسیانتوس تاثیر مثبتی داشت. قارچ میکوریزا با همزیستی با ریشه گیاه، موجب افزایش جذب آب و مواد غذایی در گیاه مذکور و در نتیجه تحمل بیشتر گیاه در برابر تنش رطوبتی گردید..

لینک کمکی