فایل ورد (word) شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجنده MODIS مطالعه موردي حوضه آبريز زرينگل استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجنده MODIS مطالعه موردي حوضه آبريز زرينگل استان گلستان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجنده MODIS مطالعه موردي حوضه آبريز زرينگل استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجنده MODIS مطالعه موردي حوضه آبريز زرينگل استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و سنجنده MODIS مطالعه موردي حوضه آبريز زرينگل استان گلستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

برف در حوضههای کوهستانی و مرتفع عامل مهم کنترل کنندهی رژیم جریان محسوب شده و به عنوان منبع اصلی تامین آب نقش بسیار مهمی را ایفاء مینمایند. به همین دلیل در مناطق کوهستانی هیدرولوژی برف اهمیت و ارزش زیادی دارد. در این تحقیق از مدل کامپیوتری SRM که بر مبنای روش درجه- روز استوار است جهت شبیهسازی جریان در حوضه آبریز زرینگل واقع در استان گلستان استفاده شده است.ابتدا دادهها و پارامترهای مذکور به صورت روزانه و برای سال آبی (95-1394 (وارد مدل SRM شدند که مدل مذکور با آنالیز آنها رواناب را محاسبه نمود. برای ارزیابی دقت مدل 2 مقادیر مشاهداتی و محاسباتی مقایسه شدند که شبیهسازی موفق و قابل قبولی را نشان داد که در آن ضریب تعیین ( (R برابر 85/0 و تفاضل حجمی (Dv (برابر 7/6 درصد میباشد. مقادیر فوق دقت بالای مدل را در برآورد رواناب ذوب برف برای حوضه مذکور نشان میدهد که نشانگر قابلیت کاربرد مدل برای حوضههای دیگر منطقه میباشد.

لینک کمکی