فایل ورد (word) عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزي ايران کاربرد الگوي جاذبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزي ايران کاربرد الگوي جاذبه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزي ايران کاربرد الگوي جاذبه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزي ايران کاربرد الگوي جاذبه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزي ايران کاربرد الگوي جاذبه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تواناییهای بالقوه صادرات بخش کشاورزی در میان محصولات غیرنفتی و پتانسیل مناسب این بخش در تامین و تضمین استقلال سیاسی کشور ضرورت توجه به این امر را مشخص می سازد. در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جاذبه عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی کشور در سالهای 2014-2009 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از رهیافت پانل دیتا و اطلاعات 30 کشور وارد کننده محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که تا حد زیادی می توان الگوی صادراتی کشور در بخش کشاورزی را منطبق بر الگوی جاذبه دانست. این انطباق در ارتباط با صادارت به کشورهای در حال توسعه چشمگیرتر می باشد. شباهت تولیدناخالص داخلی، اندازه کشور، جمعیت، نرخ ارز، مشترکات زبانی، داشتن مرز مشترک و وجود موافقت نامه های تجاری تاثیر مثبت و معنی دار و دو متغیر فاصله جغرافیایی و تفاوت در درآمد سرانه اثر منفی و معنی داری بر میزان صادرات دارند.

لینک کمکی