فایل ورد (word) کارآيي شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، :.Lep (Amsl pistaciella Kermania (Oinophilidae در باغات پسته کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کارآيي شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، :.Lep (Amsl pistaciella Kermania (Oinophilidae در باغات پسته کاشان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کارآيي شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، :.Lep (Amsl pistaciella Kermania (Oinophilidae در باغات پسته کاشان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کارآيي شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، :.Lep (Amsl pistaciella Kermania (Oinophilidae در باغات پسته کاشان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کارآيي شکار انبوه در کنترل شب پره چوبخوار پسته، :.Lep (Amsl pistaciella Kermania (Oinophilidae در باغات پسته کاشان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شبپره چوبخوار پسته، pistaciella Kermania یکی از آفات مهم درختان پسته در سراسر مناطق پسته کاری ایران از جمله منطقه کاشان است. این حشره دارای سیکل زندگی یکنسلی بوده و لاروهای آن با ایجاد تونل لاروی حدود 10 ماه از محتویات سرشاخههای یک و دوساله پسته تغذیه میکنند. تغذیه لاروی در داخل سرشاخهها موجب خسارت شدید اقتصادی به خوشههای میوه، کاهش استحکام سرشاخهها و ازبین رفتن آن-ها میشود. بسیاری از باغات پسته در ایران هرساله برای کنترل جمعیت آفت با استفاده از حشرهکشهای پر-خطر سمپاشی میشوند که تهدیدی جدی برای محیط زیست و دشمنان طبیعی میباشد. بنابراین کاربرد حشرهکشهای شیمیایی خصوصا در دوره فعالیت پارازیتوییدها باید متوقف شود. برای مدیریت تلفیقی چوب-خوار پسته، کارآیی شکار انبوه با استفاده از تله فرومونی به عنوان روش جایگزین کنترل شیمیایی در طی سال های 95-1394 برای کاهش آلودگی آفت در باغات پسته کاشان اجرا گردید. تلههای طعمهگذاری شده با فرومون به تعداد 20 عدد در هر هکتار در پنج باغ پسته قبل از باز شدن جوانههای برگ و میوه در اواخر اسفندماه نصب گردیدند و هر سه روز یکبار تعداد حشره شکار شده شمارش گردید. حشرات نر چوبخوار پسته از نیمه دوم اسفند ماه شروع به ظهور نمودند و دوره پرواز آنها حدود 40 روز به طول انجامید. برای مقایسه کارایی شکار انبوه با کنترل شیمیایی، از سه باغ که با سم هگزافلومورون (%EC10 (سمپاشی شده بود، اقدام به نمونهبرداری از سرشاخههای آلوده (تعداد 30 سرشاخه برای هر باغ) به لارو سن یک آفت گردید. همین روش برای سه باغی که تله فرومونی نصب شده بود و سه باغی که بدون تله و دون سمپاشی بود (شاهد) انجام گردید. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی و با روش ANOVA و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد درصد آلودگی سرشاخهها بهطور قابل ملاحظه ای از 74 %در شاهد به 24%در باغاتی که شکار انبوه اعمال گردیده بود (با میانگین 30/240 ،(%کاهش یافت. همچنین بین سه تیماراختلاف معنیداری وجود داشت (01/0<P .(میزان درصد آلودگی در تیمار سمپاشی از 74 %به 47 %رسید (با میانگین 47%±0/07 که در مقایسه با تیمار شکار انبوه کمتر بود. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که استفاده از تله فرومونی به روش شکار انبوه میتواند به تنهایی باعث کاهش درصد آلودگی باغات پسته به آفت گردد وبدیهی است استفاده از این روش در تلفیق با کنترل بیولوژیک، کنترل شب پره چوبخوار پسته، K. pistaciellaرا به حد قابل ملاحظهای افزایش خواهد داد

لینک کمکی