فایل ورد (word) کاربرد GIS در کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) کاربرد GIS در کشاورزي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) کاربرد GIS در کشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) کاربرد GIS در کشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) کاربرد GIS در کشاورزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور به شمار میآید تا جاییکه میتوان گفت رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی امکانپذیر نیست. با پیشرفت گسترده جوامع و افزایش روزبهروز مشکلات و بحرانهای محیطی توجه به این نکته ضروری است که چطور عوامل متغیر را شناسایی، جمعآوری و تلفیق کرد. باتوجه به اطلاعات به دست- آمده میتوان از قبل از کاشت تا بعد از برداشت تصمیمات مختلف گرفت. بدین ترتیب کمترین خسارات در زمانهای بحران متحمل محیط زیست میشود. برای این هدف نیاز به یک سیستم جمعآوری، ایجاد، تلفیق و تصمیمگیری داریم که دربرگیرنده اطلاعات توصیفی محصولات نیز باشد. اطلاعات شاید با ارزشترین منبع برای زارع باشد. درتمام مراحل تولید از زمان کاشت تا برداشت، اطلاعات به موقع و درست و تصمیمگیری بر اساس این اطلاعات، امری اساسی است. ازین رو استفاده از GIS در کنار دیگر سیستمها و فناوریها ضروری است. در این مقاله کاربرد GIS از مراحل قبل از کاشت محصول تا بعد از برداشت محصول در یک کشاورزی دقیق و برنامهریزی شده، بیان شدهاست. هدف استفاده از GIS در تمامی این مراحل پشتیبانی دقیقتر برای تصمیمگیری، درک بهتر از عوامل خطر، بهرهوری بیشتر محصول و سوددهی اقتصادی است، GIS درتمامی این مراحل باعث صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی میشود و از وارد آوردن خسارات به محیط زیست نیز جلوگیری به عمل میآورد. نتیجهی استفاده از این فناوری موجب افزایش کارآیی تولید، بهبود کیفیت تولید و حفظ منابع طبیعی میشود.

لینک کمکی