فایل ورد (word) مطالعه اثر عصاره بادرنجبويه بر parasitica Saprolegnia عامل بيماري ساپرولگنيوزيس تخم قزل آلاي رنگين کمان (mykiss Oncorhynchus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه اثر عصاره بادرنجبويه بر parasitica Saprolegnia عامل بيماري ساپرولگنيوزيس تخم قزل آلاي رنگين کمان (mykiss Oncorhynchus) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه اثر عصاره بادرنجبويه بر parasitica Saprolegnia عامل بيماري ساپرولگنيوزيس تخم قزل آلاي رنگين کمان (mykiss Oncorhynchus)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه اثر عصاره بادرنجبويه بر parasitica Saprolegnia عامل بيماري ساپرولگنيوزيس تخم قزل آلاي رنگين کمان (mykiss Oncorhynchus)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه اثر عصاره بادرنجبويه بر parasitica Saprolegnia عامل بيماري ساپرولگنيوزيس تخم قزل آلاي رنگين کمان (mykiss Oncorhynchus) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سبز مالاشیت در زمره مواد شیمیایی ضدمیکروب با مصرف خارجی تلقی می گردد که به دلیل ممنوعیت استفاده از آن در صنعت آبزی پروری، ضرورت جایگزینی ماده ای مطمین و دوستدار طبیعت را بجای این ماده سرطانزا صدچندان می کند . امروزه کاربرد عصاره های گیاهی ضد قارچ به دلیل منشاطبیعی برای مهار عوامل قارچی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیق مطالعه اثر ضد قارچی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر علیه قارچ ساپرولگینا پارازیتیکا عامل اصلی کاهش بازماندگی درتخم های لقاح یافته ماهی قزل آلای رنگین کمان به منظور شناخت بیشتر جایگزین های بی خطر و اقتصادی برای معرفی به صنعت پرورش ماهی بود.روش بررسی: این تحقیق پس از تهیه عصاره بادرنجبویه در سه فاز عملیاتی انجام گرفت قارچ مورد آزمایش شامل .Sparasitica می باشد که از تخم های چشم زده آلوده جدا سازی شد. این قارچ در محیط کشت PDA به مدت 4 روز در 12تا 14 درجه سانتی گراد قبل از آزمایش کشت داده - شد. یک میلی لیتر از هرکدام از محلولهای رقیق شده با 8 میلی لیتر از PDAمخلوط شده و سپس درون پتری دیش ریخته شد. در نهایت دیسک میسلیومی از اسپورها (قطر 5 میلی متر) روی مرکز پلیت PDA قرار گرفته و همه پلیت ها در انکوباتور 12 تا 14 درجه برای 4 روز قرار -گرفت. نمونه کنترل منفی شامل 80 tween 10 درصد بود. در نمونه کنترل مثبت به جای عصاره اتانولی - از سبز مالاشیت استفاده - شد. فعالیت ضد قارچی به وسیله روش رقیق سازی انجام شده و به عنوان درصد ممانعت کنندگی در برابر قطر رشد میسلیوم بیان شد.به منظور بررسی ویژگی قارج کشی عصاره های گیاهی،دیسک قارچی تیمار هایی که رشد قارچی در آن ها مشاهده نگردید به محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار واکشت شده و رشد یا عدم رشد قارچ پس از یک هفته بررسی شد.یافته ها:در مطالعه محیط کشت های تیمارشده برای هیچیک از غلظتهای بادرنجبویه حداکثر غلظت کشندگی قارچ (MFC) برعلیه ساپرولگنیا پارازتیکا بدست نیامد -غلظت 1 میلی گرم در لیتر از مالاشیت سبز در تمامی روزهای تحقیق از رشد قارچ parasitica. S ممانعت بعمل آورد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که- هیچ یک از غلظت های عصاره هیدرو الکلی بادرنجبویه توانایی مهار رشد قارچ .Sparasitica را نداشت.

لینک کمکی