فایل ورد (word) مطالعه مديريت تلفيقي آب و کود به منظور بهبود بهره وري مصرف آب مطالعه موردي: گياه گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مطالعه مديريت تلفيقي آب و کود به منظور بهبود بهره وري مصرف آب مطالعه موردي: گياه گندم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مطالعه مديريت تلفيقي آب و کود به منظور بهبود بهره وري مصرف آب مطالعه موردي: گياه گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مطالعه مديريت تلفيقي آب و کود به منظور بهبود بهره وري مصرف آب مطالعه موردي: گياه گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مطالعه مديريت تلفيقي آب و کود به منظور بهبود بهره وري مصرف آب مطالعه موردي: گياه گندم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

از آنجایی که گندم یکی از مهمترین گیاهان زراعی محسوب می شود و اساسی ترین عامل افزایش عملکرد آن، آبیاری صحیح است و از طرفی، مدیریت صحیح مصرف عناصر به ویژه کودها نیز امری ضروری می باشد، لذا در این مطالعه،مدیریت تلفیقی آب و کود برای گیاه گندم جهت افزایش کارایی مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که گندم نسبت به عناصر سه گانه (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) واکنش مثبت نشان می دهد، اما میزان این واکنش، تابع تعادل بینآب قابل مصرف در خاک و مقدار کود است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کودهای نیتروژن دار از طریق افزایشعملکرد دانه، بهبود تغذیه گیاه و ترکیب شدن با کودهای آلی می تواند کارایی مصرف آب گیاه را افزایش دهد. همچنینکاربرد کودهای فسفره نقش اساسی در توسعه ریشه و گلدهی و میوه دهی دارند و استفاده از کودهای فسفره به ویژهکودهای زیستی فسفاته باعث کارایی مصرف آب و افزایش عملکرد گیاه می شود. از طرفی نیز کاربرد پتاسیم علاوه بر افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول می تواند مقاومت گیاهان به شوری و کم آبی و کارایی آب و کود را افزایش دهد. در این مطالعه مشخص گردیده که کارایی مصرف آب و کود، رابطه کمی میان رشد گیاه و مصرف آب به کار برده شدهدارد و به صورت مقدار ماده گیاهی تولید شده به ازای واحد آب مصرفی تعریف می شود.

لینک کمکی