فایل ورد (word) مقايسه تاثير کاربرد کودهاي بيولوژيک و کود شيميايي بر فاکتورهاي مورفولوژيکي و درصد اسانس آويشن کوهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه تاثير کاربرد کودهاي بيولوژيک و کود شيميايي بر فاکتورهاي مورفولوژيکي و درصد اسانس آويشن کوهي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه تاثير کاربرد کودهاي بيولوژيک و کود شيميايي بر فاکتورهاي مورفولوژيکي و درصد اسانس آويشن کوهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه تاثير کاربرد کودهاي بيولوژيک و کود شيميايي بر فاکتورهاي مورفولوژيکي و درصد اسانس آويشن کوهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه تاثير کاربرد کودهاي بيولوژيک و کود شيميايي بر فاکتورهاي مورفولوژيکي و درصد اسانس آويشن کوهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از شیوههای شایسته در دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار به کارگیری میکروارگانیسمها است که نقش به سزایی در تامین غذایی گیاهان و همچنین حفاظت از آنها بر عهده دارند، لذا در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی (مایکوریزا، ازتوباکتر و باکتریهای حل کننده فسفات) و شیمیایی، بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانسگیاه دارویی آویشن کوهی و امکان سنجی جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای زیستی، آزمایشی با 7 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین اجرا گردید. نتایجنشان داد که تیمارهای تغذیهای تاثیر معنیداری بر صفات مورفولوژیکی و درصد اسانس آویشن کوهی داشتند؛ به طوری که بیشترین ارتفاع بوته، بالاترین تعداد شاخهفرعی، بیشترین وزن تر و خشک بوته و بیشترین درصد اسانس، در حالت کاربرد همزمان مایکوریزا و کود شیمیایی حاصل گردید. با این وجود کاربرد مایکوریزا به تنهایی، توانست نسبت به تیمار کاربرد کودشیمیایی، افزایش قابل توجهی در همه صفات اندازهگیری شده ایجاد نماید. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاه آویشن کوهی قادر است با قارچهای میکوریزا همزیستی داشته باشد و تلقیح گیاهان با میکوریزا میتواند باعث افزایش رشد و عملکرد این گیاه دارویی، نسبت به شرایط کاربرد کود شیمیایی شود.

لینک کمکی