فایل ورد (word) رابطه شفافيت مسير شغلي به واسطه تعهد مديران با عملکرد سازماني مورد مطالعه : فرمانداريهاي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه شفافيت مسير شغلي به واسطه تعهد مديران با عملکرد سازماني مورد مطالعه : فرمانداريهاي استان مازندران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه شفافيت مسير شغلي به واسطه تعهد مديران با عملکرد سازماني مورد مطالعه : فرمانداريهاي استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه شفافيت مسير شغلي به واسطه تعهد مديران با عملکرد سازماني مورد مطالعه : فرمانداريهاي استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه شفافيت مسير شغلي به واسطه تعهد مديران با عملکرد سازماني مورد مطالعه : فرمانداريهاي استان مازندران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر،تعیین رابطه شفافیت مسیر شغلی به واسطه تعهد مدیران با عملکرد سازمان (مورد مطالعه : فرمانداریهای استان مازندران)می باشد.این تحقیق از لحاظ نوع روش همبستگی واز حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را 83 نفر از فرمانداران،معاونین و بخشدارهای استان مازندران تشکیل می دهند.حجم نمونه تحقیق بااستفاده از روش سرشماری تعداد83نفر تعیین گردید واز روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. سه پرسشنامه شفافیت مسیر شغلی ساویر(1992،(تعهد سازمانی آلن ومی یر(1990( و سنجش عملکرد بایرن وهمکاران(2005 (استفاده گردید و روایی آنها تایید شده است.پایایی پرسشنامه مسیر شغلی (79/0 = ، (تعهد سازمانی (75/0 = (و سنجش عملکرد (83/0 = (می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده علاوه بر آمار توصیفی از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری SmartPls استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دادبین شفافیت مسیر شغلی وعملکرد سازمان به واسطه تعهد مدیران رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی