فایل ورد (word) پيش بيني تغييرات ماهانه دماي حداکثر در دوره هاي آتي، تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم (مطالعه موردي: شهرکرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پيش بيني تغييرات ماهانه دماي حداکثر در دوره هاي آتي، تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم (مطالعه موردي: شهرکرد) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پيش بيني تغييرات ماهانه دماي حداکثر در دوره هاي آتي، تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم (مطالعه موردي: شهرکرد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيش بيني تغييرات ماهانه دماي حداکثر در دوره هاي آتي، تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم (مطالعه موردي: شهرکرد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پيش بيني تغييرات ماهانه دماي حداکثر در دوره هاي آتي، تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم (مطالعه موردي: شهرکرد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیم، از جمله مسایلی هستند که امروزه توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده اند. یکی از روش های معتبر برای بررسی پدیده تغییر اقلیم، استفاده از مدل های گردش عمومی جو (GCM) است. لذا، در این پژوهش داده های خروجی مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سه سناریوی تغییر اقلیمA2 ، A1B و B1 به وسیله مدل آماری LARS-WG در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد ریزمقیاس نمایی شد و نتایج حاصل از آن در دوره پایه (1971-1995) و دوره های آتی 2030-2011 و 2046-2065 برای متغیر اقلیمی دمای حداکثر مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده با استفاده از شاخص های آماریRMSE ، MAE و R² پرداخته شد و مدل برای منطقه مورد مطالعه، مناسب ارزیابی شد. نتایج حاصل از پیش بینی مدل در دوره های آتی نیز حاکی از افزایش دما برای تمام ماه ها و سناریوها در منطقه مطالعاتی نسبت به دوره پایه دارد. بر این اساس حداکثر افزایش دمای بیشینه ماهانه در دوره-های آتی 2030-2011 و 2046-2065 به ترتیب 169 و 362 درجه سانتی گراد تحت سناریوهای A2 و A1B مشاهده شد

لینک کمکی