فایل ورد (word) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، نانو ذرات اکسید روی با قطری حدود 25 نانومتر به منظور بررسی تاثیر پارامتر pH بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی جهت حذف آلاینده متیل اورانژ تهیه شدند. بدین منظور از متیل اورانژ به عنوان آلاینده استفاده شد تا واکنش فتوکاتالیستی بر روی آن صورت گیرد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که راندمان حذف متیل اورانژ با افزایش زمان تابش دهی در طول آزمایش افزایش می یابد. همچنین بررسی اثر فاکتور pH بر روی راندمان حذف آلاینده متیل اورانژ نشان می دهد که بیشترین و کمترین میزان فعالیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی به ترتیب در سوسپانسیون های با pH خنثی (pH=7) و شرایط بازی (pH=10) می باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نیز نشان می دهد که زمان تابش و pH تاثیر معنا داری بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی دارد. بر اساس نتایج آزمون Duncan’s می توان تایید کرد که تفاوت چشمگیری بین مقادیر مختلف pH وجود دارد.

لینک کمکی