فایل ورد (word) تحليل ابعاد کالبدي، اقتصادي و اجتماعي طرح بهسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بر خانوارهاي روستايي شهرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل ابعاد کالبدي، اقتصادي و اجتماعي طرح بهسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بر خانوارهاي روستايي شهرستان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل ابعاد کالبدي، اقتصادي و اجتماعي طرح بهسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بر خانوارهاي روستايي شهرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل ابعاد کالبدي، اقتصادي و اجتماعي طرح بهسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بر خانوارهاي روستايي شهرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل ابعاد کالبدي، اقتصادي و اجتماعي طرح بهسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بر خانوارهاي روستايي شهرستان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مسکن روستایی تجلی گاه شیوه های زیستی، معیشتی و نهایتا نیروها و عوامل موثر محیطی و روند های اجتماعی- اقتصادی تاثیرگذار در شکل بخشی به آن هاست و هر گونه تغییر در الگوی سکونت و مساکن جامعه روستایی، دگرگونی و تحول گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی خانوار روستایی به وجود می آورد. با توجه به اهمیت مسکن، دولت سیاست هایی را برای ساماندهی مساکن روستایی اتخاذ نمود. یکی از این برنامه ها ارایه تسهیلات در جهت مقاوم سازی و ارتقای کیفی مساکن روستایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی بر خانوارهای روستایی شهرستان ارومیه که طبق سرشماری سال 1390 دارای 283510 نفر جمعیت و 71353 خانوار می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای مشخص گردید، که در مرحله اول 3 بخش از شهرستان ارومیه انتخاب، در مرحله دوم تعداد 5 دهستان انتخاب و از بین آنها تعداد 30 روستا به عنوان جامعه آماری مشخص گردید، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 262 نفر محاسبه گردید. ابزار مورد مطالعه پرسشنامه ای بود که روایی آن با استفاده از نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرون باخ استفاده شد که میزان این ضریب به ترتیب در ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به صورت 80/0، 77/0،72/0 درصد محاسبه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی تجزیه و تحلیل آن ها در نرم افزار spss20 انجام گردید، نتایج تحقیق در بین خانوار های روستایی نشان داد که 48% اثرات بعد کالبدی را زیاد، 82% اثرات بعد اقتصادی را متوسط و 50% اثرات بعد اجتماعی طرح بهسازی و مقاوم سازی مسکن را زیاد ارزیابی کرده اند.

لینک کمکی