فایل ورد (word) تحليل همديدي شديدترين يخبندان در استان هاي غرب کشور(مطالعه موردي بيست و پنج ساله (1987-2012) )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تحليل همديدي شديدترين يخبندان در استان هاي غرب کشور(مطالعه موردي بيست و پنج ساله (1987-2012) ) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تحليل همديدي شديدترين يخبندان در استان هاي غرب کشور(مطالعه موردي بيست و پنج ساله (1987-2012) )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل همديدي شديدترين يخبندان در استان هاي غرب کشور(مطالعه موردي بيست و پنج ساله (1987-2012) )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل همديدي شديدترين يخبندان در استان هاي غرب کشور(مطالعه موردي بيست و پنج ساله (1987-2012) ) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تغییرات شدید در مقدار بارش و دما و رخداد مقادیر فرین این دو عنصر در هر منطقه معلول عوامل متعدد و در هم تنیده ای است که در میزان و شدت این عناصر اقلیمی نقش دارند. در این پژوهش به منظور تحلیل همدید شدیدترین یخبندان در طی دوره آماری بیست و پنج ساله (2010-1989) استان های غرب کشور آمار ماهانه یازده ایستگاه همدید، واقع در منطقه غرب ایران از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. پس از بررسی همگنی داده ها و بازسازی داده های مفقودی، مشخص شد که پنج ماه ژانویه، فوریه ، مارس ، نوانبر و دسامبر ماههای سرد و دارای بیشترین یخبندان نسبت به ماههای دیگر سال هستند بنابراین مطالعات بر روی این پنج ماه متمرکز گردید. پس از مشخص کردن ماههای یخبندان (دمای میانگین حداقل منفی) با استفاده از شاخص بی بعد نمره استاندارد (z) ماه هایی که نمره استاندارد آن کمتر از 8/1- بود به عنوان ماه های با شدیدترین یخبندان تعیین گردید. با بررسی میانگین دمای روزانه و رکورد کمترین دمای ماههای با یخبندان شدید؛ فوریه 1989 با گزارش رکود کمترین دما در 63848/2- شدیدترین یخبندان را داشته است. با بررسی نقشه آنومالی در ماه مذکور مشخص شد این سرما نسبت به چند سال گذشته بی سابقه بوده است. بررسی نقشه های سطح 700،500، 850 و سطح دریا علت وقوع کمترین رکود دما در این چند روز استقرار ناوه بر روی ایران و قسمت غرب ناوه (همگرایی بالایی) بر روی منطقه مورد مطالعه که فرارفت سرد موجب ریزش هوایی سرد شده مشخص گردید که موجب کاهش دما گردیده است.

لینک کمکی