فایل ورد (word) حذف کادميم از محلول هاي آبي با استفاده از بيوچار تهيه شده از پوست انار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) حذف کادميم از محلول هاي آبي با استفاده از بيوچار تهيه شده از پوست انار دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) حذف کادميم از محلول هاي آبي با استفاده از بيوچار تهيه شده از پوست انار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) حذف کادميم از محلول هاي آبي با استفاده از بيوچار تهيه شده از پوست انار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) حذف کادميم از محلول هاي آبي با استفاده از بيوچار تهيه شده از پوست انار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در حال حاضر تمایل به استفاده از مواد جاذب در دسترس، زاید و با هزینه بسیار کم به عنوان جایگزینی مناسب در مقابل روش های پرهزینه برای حذف فلزات سنگین از منابع آب متداول شده است. در این مطالعه اثر زمان تماس، واکنش محلول، مقدار جاذب و غلظت کادمیم بر کارایی حذف کادمیم از محلول آبی در سیستم بسته بررسی شد. نتایج نشان داد که 36 تا 23/68 درصد از کادمیم در طی زمان تماس توسط بیوچار پوست انار از محلول آبی حذف شد. بیشترین مقدار جذب بعد از هشت ساعت اندازه‎گیری شد. با افزایش واکنش محلول تا حدود پنج مقدار جذب به طور محسوسی افزایش نشان داد. نتایج موید آن است که با افزایش مقدار جاذب راندمان جذب نیز افزایش یافته است. میزان بهینه جاذب برای ترکیب بیوچار پوست انار مقدار چهار گرم بر لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که جذب یون کادمیم توسط بیوچار پوست انار از مدل همدمای لانگمویر تبعیت می کند. بر اساس نتایج مقادیر ثابت و ضرایب رگرسیون مدل های سینتیکی معادله شبه درجه دوم در این محیط مناسب بود. ضرایب تبیین مدل های سینتیکی برای ترکیب بیوچار پوست انار 998/0 است. در شرایط زمان، اسیدیته و مقدار جاذب بهینه راندمان حذف کادمیم از طریق بیوچار پوست انار 58/8 میلی گرم بر گرم بود. با توجه به جنبه های اقتصادی تولید بیوچار پوست انار به عنوان جاذبی مناسب برای حذف کادمیم در محیط‎های آبی آلوده معرفی می شود. نتایج این تحقیق می تواند به خصوص در مناطق آلوده استان زنجان به منظور پاک سازی و حفظ محیط زیست منابع آبی توصیه شود.

لینک کمکی