فایل ورد (word) بررسي ميزان پاسخ دهي عضله تراپزيوس به تحريكات مغناطيسي كورتكس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ميزان پاسخ دهي عضله تراپزيوس به تحريكات مغناطيسي كورتكس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ميزان پاسخ دهي عضله تراپزيوس به تحريكات مغناطيسي كورتكس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ميزان پاسخ دهي عضله تراپزيوس به تحريكات مغناطيسي كورتكس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ميزان پاسخ دهي عضله تراپزيوس به تحريكات مغناطيسي كورتكس موتور همان سمت و سمت مقابل مغز در افراد داوطلب نرمال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: بر اساس تجربیات بالینی، راه های كورتیكواسپاینال به عنوان مسیرهای تقاطع یافته، شناخته می شوند. تحریك مغناطیسی كورتكس مغز Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) و ثبت پاسخ برانگیخته موتور Motor Evoked Potential (MEP) از عضلات، شواهدی از وجود راه هایی برای كنترل عضلات سمت همنام بدن نشان داده است. هدف از این مطالعه، بررسی پاسخ عضله تراپزیوس به تحریكات مغناطیسی كورتكس موتور همان سمت و سمت مقابل در افراد داوطلب نرمال می باشد. مواد و روش ها: در 40 نفر داوطلب نرمال، موج MEP از عضله تراپزیوس هر دو سمت، با تحریك كورتكس سمت مقابل و سمت همنام، در دو حالت استراحت و انقباض خفیف عضله (تسهیل)، ثبت شد و زمان تاخیر و آمپلیتود امواج حاصل مورد آنالیز قرار گرفت. برای تحریكات از Coil پروانه ای و استیمولاتور Medtronic استفاده شد و محل تحریك 4 سانتیمتر لترال به CZ بود. یافته ها: از 80 عضله مورد بررسی، در حالت استراحت، با تحریك سمت مقابل و سمت همنام به ترتیب در 45 و 11 عضله امواجی با میانگین زمان تاخیر 9.8±1.5 و 15.5±5.1 میلی ثانیه ثبت شد (P<0.001). در زمان انقباض، با تحریك سمت مقابل و سمت همنام، به ترتیب در 76 و 37 عضله، امواجی با میانگین زمان تاخیر 8.5±2.0 و 12.6±5.4 میلی ثانیه ثبت شد (P<0.001). نتیجه گیری: برای عضله تراپزیوس، مانند برخی عضلات محوری، مسیرهایی از نیم كره همنام وجود دارند كه موجب ثبت پاسخی با زمان تاخیر طولانی تر و آمپلیتود كم تر نسبت به پاسخ نیم كره مخالف می شوند. این مسیرها احتمالا كورتیكوموتونورون هایی با چند سیناپس در سطح ساقه مغز می باشند كه در عملكرد دو طرفه عضله تراپزیوس نقش دارند.
كلید واژه: عضله تراپزیوس، پاسخ برانگیخته موتور، تحریك مغناطیسی، نیم كره همنام

لینک کمکی