فایل ورد (word) كوتاهي قد در بيماران مبتلا به بتا - تالاسمي ماژور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) كوتاهي قد در بيماران مبتلا به بتا - تالاسمي ماژور دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) كوتاهي قد در بيماران مبتلا به بتا - تالاسمي ماژور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) كوتاهي قد در بيماران مبتلا به بتا - تالاسمي ماژور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) كوتاهي قد در بيماران مبتلا به بتا - تالاسمي ماژور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :9

پیش زمینه و هدف: استفاده از رژیم های شلاتور درمانی در كنار تزریق منظم خون به طور قابل توجهی امید به زندگی بیماران تالاسمیك را بهبود بخشیده است. علی رغم پیشرفت هایی كه در درمان این بیماران صورت گرفته، اختلال رشد و كوتاهی قد در درصد قابل توجهی از آنها مشاهده می شود. عواملی مثل اضافه بار آهن، سمیت دسفرال و اختلالات اندوكرین در اختلال رشد این بیماران نقش دارند اما ممكن است عوامل ناشناخته دیگری نیز دخیل باشند. در این مطالعه به بررسی وضعیت رشد و عوامل دخیل در كوتاهی قد بیماران تالاسمیك خود پرداختیم. مواد و روش كار: مطالعه حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی بر روی 71 بیمار مبتلا به بتا - تالاسمی ماژور كه مراجعه مرتب داشتند و پرونده پزشكی آنها كامل بود در سال 85 انجام گرفت. بیماران از نظر قد، اختلالات اندوكرین، فریتین سرم، هموگلوبین قبل از تزریق خون و آنزیم های كبدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس در دو گروه كوتاه قد و غیر كوتاه قد با هم مقایسه شدند. یافته ها: 45 پسر و 26 دختر با میانگین سنی 12.9±5.2 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 45.1 درصد بیماران كوتاه قد بودند و رابطه خطی معكوس بین افزایش سن و SDS قد یافت شد. بیماران دچار اختلالات اندوكرین، كوتاهتر بودند و بیمارانی كه چند اختلال اندوكرین را با هم داشتند دچار اختلال رشد شدیدتری بودند. تعداد موارد هیپراسپلنیسم در میان بیماران كوتاه قد به مراتب بیشتر بود اما اختلاف معنی داری بین میانگین هموگلوبین قبل از تزریق خون و فریتین سرم دو گروه وجود نداشت. اگرچه درصد قابل توجهی از بیماران دچار افزایش آنزیم های كبدی بودند اما تفاوت معنی داری از این نظر بین دو گروه یافت نشد. بحث و نتیجه گیری: اختلال رشد بیماران مبتلا به بتا - تالاسمی ماژور از دهه اول زندگی شروع می شود و با افزایش سن شدت می یابد. جهت جلوگیری از كوتاه قد شدن آنها لازم است به طور مرتب از نظر سرعت رشد بررسی شوند و عوامل دخیل در اختلال رشد به موقع شناسایی شده و تحت درمان مناسب قرار گیرند.
كلید واژه: بتا - تالاسمی ماژور، کوتاهی قد، عوارض اندوكرین

لینک کمکی